xs
xsm
sm
md
lg

หาดทรายขาว อาหารท้องถิ่นเลิศรส “เสน่ห์เกาะสมุย”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


หากเอ่ยถึง “เกาะสมุย” จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักท่องเที่ยวชาวไทย ต่างชาติ จำนวนมากอยากเข้ามาสัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติ หาดทรายขาว น้ำตก พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน รวมถึงทานอาหารเลิศรสที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่เกาะสมุย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา เดินทางไปนมัสการพระใหญ่ ชมแหล่งท่องเที่ยว “หินตา หินยาย” พร้อมไปศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนการทำกาละแม สินค้าโอท็อปของเกาะสมุย อีกทั้งยังได้ไปเยี่ยมชุมชนหัวถนน เป็นชุมชนเก่าแก่บนเกาะสมุย ที่ชาวไทย จีน มุสลิม อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมาอย่างช้านาน โดยชาวบ้านใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน มีบ้านเรือนไม้เก่าแก่อายุเกือบร้อยปีอยู่หลายหลัง เหมาะกับการเดินเล่น สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวบ้าน ที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของแต่ละวัฒนธรรมได้แก่ วัดศิลางู มีเจดีย์สีทองส่องประกายเหลืองอร่ามซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เยี่ยมชมศิลปะเก่าแก่สมัยศรีวิชัย-บายนในโบสถ์สีแดง และไม่ไกลนักมี ศาลเจ้ากวนอู ที่คนละแวกนั้นรู้จักกันดีในชื่อศาลเจ้าหน้าค่าย ชาวบ้านนิยมมากราบไหว้ขอพรให้ประสบผลสำเร็จในชีวิต ส่วนหมู่บ้านมุสลิม มีมัสยิดนูรุลเอียะห์ซาน เป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมุสลิม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง มีเรือจอดเรียงราย และแผงปลาตากแห้งมากมาย

ต่อจากนั้น นายวีระ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรมบ้านแม่น้ำ “เมืองคนดี วิถีวัฒนธรรม” โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายอำเภอเกาะสมุย นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติจำนวนมาก ให้ต้อนรับ

นายวีระ กล่าวว่า โครงการตลาดประชารัฐถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ครอบครัว ชุมชน และช่วยเหลือผู้ประกอบการ เกษตรกรที่มีรายได้น้อย ให้สามารถดำรงชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง ทั้งนี้ จากการเดินตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรมบ้านแม่น้ำ “เมืองคนดี วิถีวัฒนธรรม” พบว่าสินค้าที่ชุมชนนำมาจำหน่ายมีความหลากหลายครบถ้วน มีทั้งของใช้ ของที่ระลึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารท้องถิ่นที่สืบทอดภูมิปัญญามาแต่โบราณในปัจจุบันหาทานได้ยาก เช่น เคยเจ ข้าวยำทรงเครื่องสูตรเกาะสมุย ฯลฯ อาหารเหล่านี้มักจะใช้ผลิตผลจากท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบนำมาปรุง ซึ่งเด็กรุ่นใหม่อาจไม่รู้จัก และไม่เคยทาน ดังนั้น หากใครมาถึงเกาะสมุยลองชิมอาหารท้องถิ่น จะได้ลิ้มรสชาติความเอร็ดอร่อย สำหรับตลาดแห่งนี้เปิดเฉพาะวันพฤหัสบดีเท่านั้น

นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมและมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมผนวกกับความเข้มแข็งของชุมชน ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายวัฒนธรรม โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้ชุมชนบ้านแม่น้ำ ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่บูรณาการด้านดำเนินการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การแสดงพื้นบ้านจากศิลปินพื้นบ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และการสาธิตภูมิปัญญาอาหาร ศิลปะ และการละเล่นของเด็ก ๆ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสินค้าทางการเกษตรและอื่น ๆ อีกมากมาย

นายอำนวยเดช รานะเรศ เจ้าของผลงาน "แกะลูกมะพร้าว" เล่าว่า ย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว มองไปทางไหนจะเห็นลูกมะพร้าวตกลงพื้นเกลื้อนกลาด รู้สึกเสียดาย มานั่งคิดว่าจะนำมาทำประโยชน์ หรือสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวได้อย่างไร วันหนึ่งนึกได้ว่าเคยเห็นลุงแกะลูกมะพร้าวเป็นรูปต่างๆ จึงฝากตัวเป็นลูกศิษย์ให้ลุงสอนแกะลูกมะพร้าว เรียนรู้เทคนิคการแกะประมาณ 3-4 เดือน จากนั้นใช้เวลาว่างฝึกปรือฝีมือจนเกิดความชำนาญ เริ่มแกะรูปลิงในอิริยาบถต่างๆ เช่น ลิงสวัสดี ลิงปิดตา ปิดหู ปิดปาก ลิงกดไลน์ ลิงทำท่าจุ๊ๆ ฯลฯ แล้วนำไปวางขายพบว่าได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทย ต่างชาติ ซื้อติดไม้ติดมือเป็นของที่ระลึก โดยเฉพาะ "ลิงสวัสดี" ลิงทำท่าไหว้สื่อเอกลักษณ์ชาติไทย อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้นอกจากขายให้แก่นักท่องเที่ยวแล้ว ยังมีออเดอร์จากโรงแรมและผู้สนใจสั่งอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีรายได้จากแกะลูกมะพร้าวเดือนละหลายหมื่นบาท

"จากมะพร้าวไร้ค่า วันนี้มีมูลค่า ส่วนเหตุผลที่เลือกแกะมะพร้าวให้เป็นรูปลิงหลากหลายอิริยาบถ ผมตั้งใจสร้างแบรนด์ สัญลักษณ์เกาะสมุยผ่านลิง คือ สอดแทรกความเป็นเกาะสมุย สมัยก่อนชาวบ้านจะปลูกต้นมะพร้าวแล้วให้ลิงเก็บมะพร้าว ซึ่งเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตชาวบ้าน ลิง ต้นมะพร้าว อยู่คู่เกาะสมุยมาอย่างยาวนาน" นายอำนวยเดช กล่าว

ด้านป้าสายพิณ ทองจันทร์ กล่าวว่า ข้าวยำทรงเครื่องสูตรเกาะสมุย เคยเจ จัดได้ว่าเป็นอาหารท้องถิ่นที่หาทานได้ยากแล้ว เนื่องจากขั้นตอนการทำค่อนข้างซับซ้อนยุ่งยากและต้องเตรียมวัตถุดิบหลายชนิด ดังนั้น ใครมาเที่ยวเกาะสมุย แล้วพบว่าร้านไหนทำจำหน่าย ขอแนะนำให้สั่งมาลองทาน เชื่อว่า คุณจะไม่อยากวางซ้อน เพราะติดใจรสชาติอร่อยกลมกล่อมเคยเจ
ข้าวยำทรงเครื่อง


หินตา
หินยาย


เคยเจ
ข้าวยำทรงเครื่อง
กำลังโหลดความคิดเห็น...