xs
sm
md
lg

เร่งขยายถนนมิตรไมตรีให้เสร็จใน พ.ค.รองรับปริมาณรถช่วงเปิดเทอม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กทม. เร่งขยายถนนมิตรไมตรี ช่วงถนนวิภาวดีรังสิต ถึงถนนประชาสงเคราะห์ เร่งรัดผู้รับเหมาสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียน พ.ค. นี้ รองรับปริมาณการจราจรช่วงเปิดเทอม

วันนี้ (15 เม.ย.) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมิตรไมตรี ว่า สำนักการโยธา กทม. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมิตรไมตรี ช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิต ถึงถนนประชาสงเคราะห์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของถนนตามแนวผังเมือง กทม. พ.ศ. 2556 สาย ง 13 เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น บริเวณโดยรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง รวมทั้งโครงการพัฒนาชุมชนเมืองดินแดงโดยการเคหะแห่งชาติ รองรับการเจริญเติบโตของชุมชนที่พักอาศัยในพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเริ่มสัญญาวันที่ 28 ก.ย. 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 ก.ค. 2561 ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน

นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า การก่อสร้างดังกล่าวเป็นการขยายช่องจราจรจาก 4 ช่องจราจร เป็น 5 - 6 ช่องจราจร จากเดิมถนนแอสฟัลต์ปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ความหนา 0.25 ม. ระยะทางประมาณ 800 ม. พร้อมทางเท้า ระบบระบายน้ำ ระบบป้ายและเครื่องหมายจราจร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร และส่วนประกอบอื่นๆ ผลการดำเนินงานในขณะนี้ได้ดำเนินงานขุดลอกกรุยทาง งานก่อสร้างรั้วคอนกรีต งานชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น ความหนาเฉลี่ย 0.25 ม. งานสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาเฉลี่ย 0.25 ม. พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่อยู่ในเขตแนวก่อสร้างเพื่อรื้อย้ายสิ่งกีดขวาง อาทิ สำนักการระบายน้ำ รื้อย้ายบ่อบำบัดน้ำเสียบริเวณปั๊มน้ำมันและสวนป่า สำนักการจราจรและขนส่ง รื้อย้ายป้ายจราจร กล้อง CCTV และป้ายสัญญาณบนทางเท้า สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตดินแดง ล้อมย้ายต้นไม้และไม้พุ่มเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งประสานการไฟฟ้านครหลวง ดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าบนทางเท้า จำนวน 53 ต้น รื้อถอนแล้ว 30 ต้น อยู่ระหว่างการรื้อถอน 23 ต้น

“ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างรั้วคอนกรีตฝั่งอาคารสำนักการโยธาทดแทนรั้วเดิมที่รื้อถอนออกไป รวมทั้งเริ่มดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากด้านถนนวิภาวดีรังสิตเข้ามาด้านถนนประชาสงเคราะห์ฝั่งอาคารสำนักการโยธา จากนั้นจะเบี่ยงการจราจรเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในฝั่งที่เหลือ อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนเดือน พ.ค. นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวในการรับส่งบุตรหลานไปโรงเรียน รวมทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน” นายจักกพันธุ์ กล่าว

นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ในระหว่างการก่อสร้างได้กำชับผู้รับจ้างให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ โดยติดตั้งแบริเออร์ปิดกั้นการจราจรในบางส่วน เพื่อใช้พื้นที่ในการก่อสร้างและเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง และผู้ใช้ทางเท้าในการสัญจรไปมา พร้อมทั้งติดป้ายแจ้งเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและหลีกเลี่ยงเส้นทางในระหว่างการก่อสร้าง ขณะนี้โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมิตรไมตรีคืบหน้าแล้ว 8.06% อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมิตรไมตรี ช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิตถึงถนนประชาสงเคราะห์แล้วเสร็จ จะบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรโดยรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ตลอดจนรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่เขตดินแดงและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกำลังโหลดความคิดเห็น...