xs
sm
md
lg

กลับมาทำงานให้ทันหลังหยุดยาวสงกรานต์ ขาดงานเกิน 3 วัน ถูกเลิกจ้างได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนลูกจ้างวางแผนเดินทางกลับมาทำงานให้ทันหลังหยุดยาวสงกรานต์ ย้ำ ขาดงานติดต่อกันเกิน 3 วัน อาจถูกบอกเลิกจ้างได้

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์สถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายวัน เพื่อให้ลูกจ้างเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว และร่วมกิจกรรมตามประเพณีนิยม กสร. ขอฝากเตือนไปยังลูกจ้างทุกท่านที่เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงสงกรานต์ให้วางแผนการเดินทางไปกลับ เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และกลับมาทำงานทันตามวันเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ขาดงานโดยไม่มีเหตุอันจำเป็น เพราะอาจทำให้ลูกจ้างถูกลงโทษทางวินัยและอาจเป็นสาเหตุให้นายจ้างบอกเลิกจ้างได้

นายอนันต์ชัย กล่าวว่า พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้กำหนดกรณีลูกจ้างละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วัน ทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอันสมควรนายจ้างสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้น จึงขอให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอย่างเคร่งครัด
กำลังโหลดความคิดเห็น...