xs
sm
md
lg

ยังไม่ปรับแนวทางฉีดวัคซีน “พิษสุนัขบ้า” จาก 28 วัน เหลือ 7 วัน รอผู้เชี่ยวชาญพิจารณา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กรมควบคุมโรค เผย “วัคซีนพิษสุนัขบ้า” ไม่ขาดแคลน ยังไม่รู้รายละเอียดสร้างโรงงานวัคซีน คาด รบ. อาจต้องการให้ผลิตได้เอง ย้ำยังไม่ปรับการฉีดวัคซีนจาก 28 วัน เป็น 7 วันตามข้อเสนอ WHO อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ

วันนี้ (8 มี.ค.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวถึงกรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมหารือกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เรื่องตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ว่า ตนยังไม่ทราบรายละเอียด แต่วัคซีนพิษสุนัขบ้าจะแยกเป็นวัคซีนที่ฉีดในสัตว์กับในคน ซึ่งวัคซีนในคน คร. เป็นผู้จัดหาและบริหารจัดการร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เป็นผู้ผลิต ส่วนเซรุ่มที่ฉีดในคนที่ถูกกัดแล้วมีความเสี่ยงสูง เช่น แผลเหวอะหวะ ถูกกัดในบริเวณที่มีเส้นประสาทจำนวนมาก อาทิ ใบหน้า และมือ เป็นต้น มีสภากาชาดไทยเป็นผู้ผลิต เพราะฉะนั้นทั้งวัคซีนและเซรุ่มมีปริมาณเพียงพอ ไม่ได้ขาดแคลน

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า ส่วนวัคซีนในสัตว์ ราคาและความยุ่งยากน้อยกว่าวัคซีนในคน มีกรมปศุสัตว์เป็นคนดูแล แต่ 2 - 3 ปีที่ผ่านมา มีปัญหาเรื่องการตีความของสำนักงานการตรวจคนแผ่นดิน (สตง.) ว่า การจัดหาวัคซีนของท้องถิ่นนั้นซ้ำซ้อน ทำให้การจัดหาและฉีดวัคซีนในสัตว์ชะงัก ขณะที่วัคซีนในสัตว์นั้นเป็นชีววัตถุที่มีอายุสั้น ช่วงที่มีการชะลอการฉีดจึงต้องชะลอการสั่งซื้อ เมื่อไม่มีการสั่งซื้อบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศก็ไม่ผลิต และพอปัญหาเรื่องงบจัดซื้อคลี่คลาย ก็สั่งซื้อเหมือนเดิม แต่ยังมีช่องว่างที่ผู้ผลิตต้องมาวางแผนรองรับการสั่งซื้ออีกรอบ อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ กรมปศุสัตว์สามารถติดต่อนำเข้ามาได้ ไม่มีปัญหาเรื่องนี้แล้ว

“ถามว่า เรามีความจำเป็นต้องใช้วัคซีนในสัตว์มากหรือไม่ บอกเลยว่ามาก ทั้งสุนัขและแมว ซึ่งมีอยู่หลายล้านตัวในปัจจุบัน แปลว่าปีหนึ่งเราต้องใช้วัคซีนจำนวนมากในสัตว์ ทั้งสัตว์ที่มีเจ้าของและจรจัด ดังนั้น ตรงนี้น่าจะเป็นที่มาหรือไม่ เพราะแม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนวัคซีนทั้งในคนในสัตว์ แต่อาจจะมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลการพยายามส่งเสริมความสามารถในการผลิตวัคซีนในระดับต้นน้ำ” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า ส่วนกรณีข้อเสนอการปรับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในคน คร.ได้ทราบข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งมีข้อเสนอแนะในเรื่องการปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจาก 28 วัน เป็น 7 วันโดยใช้สูตรวันที่ 0 วันที่ 3 และวันที่ 7 ซึ่งที่ผ่านมา ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาและที่ปรึกษากรมควบคุมโรค ได้ประชุมหารือในทีมพิจารณาเรื่องนี้และจะเสนอมายังอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ที่สำคัญไม่อยากให้เกิดความสับสนในประชาชน ว่า มีการปรับการฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ ขณะนี้ยังเหมือนเดิม ประสิทธิภาพการป้องกันยังเหมือนเดิม

“ขอให้ประชาชนยึดหลัก ล้างแผล ฉีดให้ครบ ฉีดให้ถูกวิธี โดยหากถูกกัด ถูกเลีย ถูกข่วน ให้รีบล้างแผล และรีบฉีดวัคซีนป้องกันให้ครบตามที่แพทย์นัด รวมทั้งฉีดให้ถูกวิธี ซึ่งมีฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือฉีดเข้าผิวหนัง โดยจะอยู่ที่แพทย์พิจารณาเป็นหลัก อย่าได้กังวล ส่วนใครที่มีแผลเหวอะหวะ หรือถูกกัดใกล้เส้นประสาทเยอะ เช่น ใบหน้า ก็จะพิจารณาให้ฉีดเซรุ่ม เป็นต้น” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า ข้อเสนอขององค์การอนามัยโลกเรื่องการปรับการฉีดวัคซีนนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ และจะเสนอต่ออนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันที่มีอธิบดี คร. เป็นประธาน คาดว่าใช้เวลาไม่นานมาก เพราะเรื่องนี้ คร.รับทราบและมีการทำงานประสานกับทางองค์การอนามัยโลก ส่วนข้อเสนอฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้าในเด็ก ต้องพิจารณาเรื่องความคุ้มทุน เนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ก็เหมือนวัคซีนอื่นๆ หากจะนำฉีดในเด็กทั่วประเทศก็ต้องผ่านการพิจารณาตามขั้นตอน
กำลังโหลดความคิดเห็น...