xs
sm
md
lg

กสร.อนุมัติเงินกู้ 12 ล้านบาท แก้หนี้นอกระบบ-บัตรเครดิต ให้ลูกจ้าง-รัฐวิสาหกิจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อนุมัติเงินกู้กว่า 12 ล้านบาท ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ หนี้บัตรเครดิต หมดเขต 31 ก.ค. นี้

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า ตามที่ กสร. ได้จัดทำโครงการเงินกู้เพื่อวิถีแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา เปิดโอกาสให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจกู้ยืมเงินผ่านกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เพื่อนำไปให้ลูกจ้าง พนักงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้น้อย นำไปใช้ปลดเปลื้องภาระหนี้สินนอกระบบ หนี้บัตรเครดิต ตลอดจนนำไปพัฒนารายได้ของตนเองและครอบครัว และเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ได้มีมติอนุมัติเงินกู้ตามโครงการเงินกู้เพื่อวิถีแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ จำนวน 2 แห่ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษัท ไลท์ออน อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด จำนวน 5.62 ล้านบาท และ สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จำนวน 7 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 12.62 ล้านบาท มีผู้ใช้แรงงานได้รับประโยชน์รวม 997 คน

นายอนันต์ชัย กล่าวว่า โครงการเงินกู้เพื่อวิถีแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา มีงบประมาณในการดำเนินการ 50 ล้านบาท โดยปล่อยกู้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ในรัฐวิสาหกิจสูงสุด ไม่เกินสหกรณ์ละ 10 ล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถยื่นคำขอกู้เงินจากกองทุนฯ พร้อมรายละเอียดโครงการและหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
กำลังโหลดความคิดเห็น...