xs
sm
md
lg

ย้ำไม่มีภูมิปัญญาใดบอก กิน “จู๋เสือ” เพิ่มพลังเพศ คาดเป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ผู้เชี่ยวชาญชี้ ไม่มีภูมิปัญญาไทย ท้องถิ่น รวมถึงศาสตร์จีน กิน "“จู๋เสือ” เพิ่มพลังทางเพศ คาดเป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่ม ย้ำหมอพื้นบ้านไม่กินเสือ เหตุเคารพธรรมชาติ เป็นเนื้อมังสะที่ห้ามกิน ระบุใช้ก้วยน้ำว้าดองน้ำผึ้ง เพิ่มบำรุงร่างกายได้

วันนี้ (19 ก.พ.) นางเสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงความเชื่อเรื่องการกินอวัยวะเพศของเสือตัวผู้จะช่วยเพิ่มพละกำลัง โดยเฉพาะพลังทางเพศ ว่า ในภูมิปัญญาพื้นบ้านไม่มีการรับประทานอวัยวะเพศเสือตัวผู้แน่นอน เพราะหมอพื้นบ้านจะมีกฎกติกาที่เรียกว่า “มังสะ” ที่ห้ามกินเด็ดขาด ซึ่งเสือเป็นสัตว์ที่หมอพื้นบ้านจะไม่กินเลย ด้วยเหตุผลอาจเป็นกติกาในการเคารพธรรมชาติ ส่วนสาเหตุจริงๆ ตนไม่ทราบ แต่เป็นความเชื่อโบราณ ดังนั้น จึงมั่นใจว่าไม่มีความเชื่อเรื่องการกินลักษณะนี้เพื่อเพิ่มพลังแน่นอน จึงมองว่าบางกลุ่มเชื่อว่ากินอวัยวะเพศของเสือดำหรือสัตว์ป่าอื่นๆ จะเพิ่มพลังทางเพศ อาจเป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มเท่านั้น

“ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงศาสตร์จีน ยังไม่ระบุว่า มีการใช้อวัยวะเพศของเสือดำ หรือสัตว์ป่าอื่นๆ มารับประทานเพื่อเพิ่มพลัง ส่วนสมุนไพร หรือภูมิปัญญาพื้นบ้านที่นำมาช่วยเรื่องเพิ่มพลังทางเพศก็ไม่ใช่ว่าเพิ่มทางตรง แต่เป็นเรื่องการบำรุงร่างกายมากกว่า ซึ่งในอดีตจะมีเพียงการนำกลุ่มกระดูก เขาสัตว์ เปลือกหอย มาฝนเป็นยาประกอบตำรับการรักษาโรคตามภูมิปัญญานั้นๆ แต่ปัจจุบันไม่พบเห็น เพราะผิดอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ไซเตส) เพราะฉะนั้นเรื่องอวัยวะเพศของเสียตัวผู้ คิดว่าน่าจะเป็นเพียงความเชื่อ เป็นมายาคติ หากจะเพิ่งพลัง ช่วยบำรุงร่างกาย หลักง่ายๆ ที่ภูมิปัญญาพื้นบ้านทำกัน คือ การนำกล้วยน้ำว้ามาดองน้ำผึ้ง ก็จะเป็นการบำรุงร่างกายได้ เพียงแต่กรรมวิธีในการดองต้องสะอาดจริง” นางเสาวณีย์ กล่าว

พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เรื่องการทดสอบคุณค่าทางโภชนาการที่ผ่านมา มีแต่เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อสัตว์ที่เป็นอาหารปกติอยู่แล้ว อาจจะมีบ้างที่ศึกษาโภชนาการของอาหารที่อาจจะนิยมในบางพื้นที่ของประเทศ เช่น เขียด แย้ เป็นต้น ส่วนอวัยวะเพศเสือดำตัวผู้ หรือสัตว์ป่าอื่นๆ นั้น สำนักโภชนาการไม่เคยมีการศึกษาเพราะไม่รู้จะศึกษาไปทำไม เนื่องจากว่ามันไม่ใช่อาหารของคน และไม่แนะนำให้รับประทาน เพราะสุขอนามัยของสัตว์เหล่านี้ไม่รู้ว่าเป็นมาอย่างไร ไม่สะอาดถูกสุขลักษณะที่ควรเป็นสำหรับการเป็นอาหารของคน
กำลังโหลดความคิดเห็น...