xs
xsm
sm
md
lg

มทร.ธัญบุรีจัดงาน “Job Fair” เพิ่มโอกาส นศ.เข้าตลาดแรงงานกว่า 8,000 ตำแหน่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


มทร.ธัญบุรี จัดนัดพบสถานประกอบการ 2561 เผย บริษัท - สถานประกอบการดังร่วมรับสมัครกว่า 80 บริษัท อัตราจ้างงานรวมกว่า 8,000 อัตรา เพิ่มโอกาสนักศึกษา บัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงาน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี บริษัท ดีเค ทู พลัส จำกัด และฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี จัดงานราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ 2561 ซึ่งกิจกรรมมหาวิทยาลัยจัดนัดพบสถานประกอบการเป็นประจำทุกปี โดยให้เชิญชวนบริษัท หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เปิดบูธรับสมัครงานที่มหาวิทยาลัย และได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการเป็นอย่างดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปีนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัทต่างๆ กว่า 80 บริษัท มาเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษากว่า 8,000 อัตรา และปีนี้มหาวิทยาลัย ได้จัดพบปะพูดคุยกับสถานประกอบการเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนอยู่หลายเรื่อง

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวว่า นับว่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อนักศึกษาที่ได้มีโอกาสสมัครงานตรงตามสาขาวิชาที่เรียน มีโอกาสได้สัมภาษณ์งาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการ ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนักศึกษาสามารถนำความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ที่ได้รับ นำกลับไปพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งส่วนใหญ่มิได้ต้องการบุคคลที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการผู้ที่มีความสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และรู้จักนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...