xs
xsm
sm
md
lg

วธ.ชวนร่วมกิจกรรมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา-ศิลปวัฒนธรรม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


วธ.จัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2561 ส่วนกลางและภูมิภาค
เชิญชวนเยาวชนเรียนรู้ศาสตร์พระราชา-ศิลปวัฒนธรรม
ปลูกฝังเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ-สร้างเด็กไทยยุค 4.0

วันนี้ (10 ม.ค.) ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561” กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้คำขวัญวันเด็กว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” โดยวธ. จัดงานมุ่งส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นคนดีของชาติ ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย และประเพณีอันดีงามของชาติ รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

โดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานวันเด็กใน 3 พื้นที่ ได้แก่ 1.ที่ทำเนียบรัฐบาล วธ.ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ จัดกิจกรรม ซึ่งในส่วนของวธ.โดยกรมศิลปากรจัดนิทรรศการวัฒนธรรมไทย 4.0 และสาธิตวิธีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับงานด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วยแอพพลิเคชัน “Smart Museum” และ “ศิลปากร ออนไลน์” พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง “Virtual Museum” ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล Fine Arts Digital Center ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ ระบบภูมิสารสนเทศมรดกวัฒนธรรมGIS ระบบบริการหนังสือ หนังสือพิมพ์และวารสารและเกมรามเกียรติ์ ส่วนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนำการแสดงของคณะเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติด้านการเต้นจากการแข่งขัน “๔th Thailand Dance Grand Prix” ไปร่วมแสดงบนเวที

2.ที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) วธ.ร่วมกับศธ.จัดงานโดยมีกิจกรรมวาดภาพเหมือน นักประดิษฐ์ตัวน้อย ต่อบล็อกกล่องสี่เหลี่ยมเป็นเรื่องราวของพระมหาชนก ระบายสีปูนปลาสเตอร์ ตอบคำถามเด็กเอ๋ย เด็กดี และกิจกรรมมารู้จักกระทรวงวัฒนธรรมกันเถอะ รวมถึงกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ

3.ที่กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและลานกิจกรรมกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กิจกรรมตามรอยพระราชา 9 ฐาน อาทิ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ฐานความเพียร เป็นต้น และมอบรางวัลเด็กดี 84 รางวัล สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมนันทนาการ เก้าอี้ดนตรี งานบ้านแสนสนุกและปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ และกรมการศาสนาจัดกิจกรรมเกมส์ธรรมะ

นอกจากนี้ กรมศิลปากรจัดกิจกรรมต่อบล็อกกล่อง 4 เหลี่ยม เรื่องพระมหาชนกในเรื่องความเพียร คติสอนใจของไทย คำคมสุภาษิต และรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ เป็นต้น สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีกิจกรรมฝึกทักษะด้านศิลปะโดยวาดภาพเหมือน ระบายสีปูนปลาสเตอร์ และโบโซ่เป่าลูกโป่ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดการแสดงบนเวทีลักษณาวานร กิจกรรมฝึกและประกวดมารยาทไทย กิจกรรมวาดภาพและวรรณคดีไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมนักประดิษฐ์น้อย กระปุกออมสินและของเล่นพื้นบ้าน ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) มีกิจกรรมเขียนปณิธานความดีหน้าที่เด็กไทย และหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) มีกิจกรรมรถฉายหนัง

พร้อมกันนี้หน่วยงานต่างๆของวธ.จัดกิจกรรมวันเด็ก ได้แก่ ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินมีกิจกรรม 6 ฐาน อาทิ ปกสมุดทำมือ ผ้ามัดย้อมหนังสือเล่มโปรด เป็นต้น และศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนภายในหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน จัดงานหัวข้อ “ข้าว:อาหารหลักอาเซียน” มีกิจกรรมทำขนมจากข้าว ได้แก่ ขนมข้าวตู ข้าวตัง และงานประดิษฐ์ “เข็มกลัดและมาลัยข้าวตอก” รวมทั้งชมการแสดงทางวัฒนธรรม ส่วนหออัครศิลปิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาทิ ลำตัดคณะหวังเต๊ะ โปงลาง การแสดงดนตรี ละครวรรณคดีไทย และกิจกรรมด้านศิลปะ เช่น การทำภาพพิมพ์ วาดภาพระบายสีบนถุงผ้า เป็นต้น และที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ศาลายา เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและเมืองมายาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(สวจ.) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆของวธ. จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันเด็กในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 39 แห่ง อุทยานประวัติศาสตร์ 5 แห่ง หอสมุดแห่งชาติ 9 แห่ง และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 2 แห่ง และวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง จัดกิจกรรมเน้นให้ความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ มีการแจกของรางวัล บริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนที่ร่วมงาน จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลาน เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามสายด่วนวัฒนธรรมโทร.1765
กำลังโหลดความคิดเห็น...