xs
xsm
sm
md
lg

วิจัยพบ “บุหรี่ไฟฟ้า” เพิ่มเสี่ยงติดบุหรี่ธรรมดาถึง 6.8 เท่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“หมอประกิต“” เผย งานวิจัยล่าสุดของ Am J Med พบ “บุหรี่ไฟฟ้า” เพิ่มความเสี่ยงกลุ่มคนไม่เคยสูบบุหรี่ หันมาติดบุหรี่ธรรมดาถึง 6.8 เท่า คิดเป็นจำนวนนักสูบหน้าใหม่ที่เป็นผู้ใหญ่ 382,081 คน ในเวลาปีครึ่ง

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า วารสารการแพทย์อเมริกา (The American Journal of Medicine : Am J Med) ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2017 ได้เผยแพร่ผลการศึกษาบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงในการทำให้ผู้ใหญ่ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ หันมาติดบุหรี่ธรรมดา โดยงานวิจัยดังกล่าวได้ติดตามกลุ่มผู้ใหญ่ที่ไม่สูบบุหรี่อายุ 18 - 30 ปี ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1,506 คน เป็นเวลา 18 เดือน ตั้งแต่ มี.ค. 2013 - ต.ค. 2014 ในจำนวนนี้มี 915 คน ที่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นกับเมื่อจบการศึกษา พบว่า 2.5% ของตัวอย่างมีการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเมื่อคิดจากฐานประชากรทั่วประเทศในวันนี้ จะเท่ากับ 801,010 คน จาก 32,040,393 คน และในจำนวนผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้านี้ 47.7% หรือ 382,081 คน หันมาสูบบุหรี่ธรรมดา เทียบกับประชากรวัยเดียวกันที่ไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้า มีเพียง 10.2% เข้ามากลายเป็นผู้สูบบุหรี่ ซึ่งเมื่อคำนวณเปรียบเทียบกันแล้วผู้ใหญ่ที่ไม่สูบบุหรี่ เมื่อเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า มีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นคนสูบบุหรี่ มากกว่าผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเลยถึง 6.8 เท่า

ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่า นายไพรแมค บีเอ หัวหน้าโครงการวิจัย วิเคราะห์ถึงเหตุผลที่ทำให้ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเปลี่ยนไปสูบบุหรี่ธรรมดา แม้ว่าจะไม่มีความตั้งใจที่จะสูบบุหรี่ธรรมดาตั้งแต่ต้น ดังนี้ 1. บุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะรุ่นแรกๆ ทำให้ผู้สูบได้รับนิโคตินช้ากว่าการสูบบุหรี่ธรรมดา ทำให้การเปลี่ยนผ่านจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไปสูบบุหรี่ธรรมดาง่ายขึ้นจากการที่ร่างกายค่อยๆ คุ้นเคยกับสารเสพติดนิโคตินจากบุหรี่ไฟฟ้า ก่อนหันไปสูบบุหรี่ธรรมดา ที่ให้ความภิรมย์มากกว่า 2. ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้สูบบุหรี่ธรรมดา คือ ภายหลังจากการทดลองสูบบุหรี่ธรรมดาได้ไม่นาน ก็จะเกิดอาการอยากบุหรี่ การริเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพียงไม่นาน จะนำไปสู่การเปลี่ยนไปสูบบุหรี่ธรรมดา ที่ทำให้ร่างกายได้รับนิโคตินเร็วกว่า อันเป็นปรากฏการณ์ในลักษณะเดียวกัน

3. เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า การได้รับนิโคตินจากบุหรี่ชนิดเคี้ยว สามารถนำไปสู่การสูบบุหรี่ธรรมดา การสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเปลี่ยนไปสูบบุหรี่ธรรมดาจึงยิ่งมีความเป็นไปได้มากขึ้น และ 4. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้า คล้ายคลึงกับการสูบบุหรี่ธรรมดา ทั้งการสูดเข้า พ่นออก และการคีบมวนบุหรี่ทำให้การหันไปสูบบุหรี่ธรรมดาง่ายขึ้น การศึกษาครั้งนี้เพื่อพิสูจน์ว่า แม้บุหรี่ไฟฟ้าอาจช่วยให้ผู้สูบบางคนเลิกสูบบุหรี่ธรรมดา แต่การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงในการเริ่มสูบบุหรี่มากน้อยเพียงไร ปรากฏผลว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มผู้ไม่สูบบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยงที่จะพัฒนาไปเป็นผู้สูบบุหรี่ธรรมดาได้ง่าย สรุปผลศึกษานี้ใช้เป็นแนวทางสนับสนุนให้มีนโยบายและกำหนดการให้ความรู้ เพื่อป้องกันการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

“รายงานนี้ เป็นรายงานแรกที่แสดงถึง การเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้านำไปสู่การสูบบุหรี่ธรรมดา(Gateway effect) ในผู้ใหญ่ที่ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานถึง Gateway effect ในลักษณะเดียวกันในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี นั่นคือ บุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะทำให้จำนวนผู้สูบบุหรี่ในภาพรวมเพิ่มขึ้น จากการที่ทำให้เด็กและผู้ใหญ่ที่ไม่สูบบุหรี่เข้ามาเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าและกลายมาเป็นผู้สูบบุหรี่ธรรมดา ในจำนวนที่มากกว่า ที่บุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้ผู้สูบบุหรี่ธรรมดาเลิกสูบ ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้สูงที่บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้การลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ยิ่งต้องใช้เวลามากขึ้น” ศ.นพ.ประกิต กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...