xs
xsm
sm
md
lg

เอ็นจีโอค้าน “ประกันสังคม” ขยายอายุรับเงินบำนาญ 60 ปี เชื่อคนแก่ยังทำงานรับเงินเดือนมากกว่าเอาบำนาญ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

สุภัทรา นาคะผิว
เอ็นจีโอค้าน “ประกันสังคม” ขยายอายุรับเงินบำนาญชราภาพเป็น 60 ปี เชื่อผู้สูงวัยยังเลือกทำงานรับเงินเดือนต่อ เหตุเงินสูงกว่าบำนาญที่ไม่พอยาไส้ ด้าน สปส. เผย ยังอยู่ระหว่างรับฟังความเห็น ยันอายุใกล้ 55 ปี ไม่ขยายเป็น 60 แน่นอน อาจขยายอายุแบบขั้นบันได ชี้ ขยายอายุบำนาญช่วยคนรุ่นใหม่ไม่ต้องแบกภาระช่วยคนวัยเกษียณมากเกินไป

วันนี้ (10 พ.ย.) น.ส.สุภัทรา นาคะผิว ประธานอนุกรรมการด้านบริการสุขภาพ องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน กล่าวถึงการขยายอายุเงินบำนาญชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี ระหว่างมาทวงถามสิทธิประโยชน์การเยียวยาผู้ประกันตนได้รับผลกระทบทางการแพทย์จากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ว่า การขยายอายุเงินบำนาญชราภาพจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปีนั้น เบื้องต้นพวกตนไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบังคับใช้ในคนที่อายุใกล้ 55 ปีแล้ว อย่างตนอายุ 53 ปี อีก 2 ปีก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพ หากให้ไปรับที่อายุ 60 ปี ก็จะส่งผลกระทบได้ ซึ่งก็เข้าใจในเรื่องของหลักการว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จำเป็นต้องมีการยืดอายุการรับเงินบำนาญออกไป ซึ่งหากขยายอายุรับเงินบำนาญจริงก็ควรเป็นผู้ประกันตนกลุ่มที่เข้ามาใหม่หรือไม่ เพราะผู้ประกันตนเดิมทั้งหมดเมื่อตอนเข้ามาเป็นผู้ประกันตนก็รับทราบตั้งแต่แรกแล้วว่ารับเงินบำนาญที่อายุ 55 ปี ก็เหมือนเป็นสัญญาในกรมธรรม์ตั้งแต่แรกแล้วว่าได้รับที่อายุ 55 ปี การมาแก้ไขโดยยืดอายุรับเงินบำนาญออกไปจึงไม่เห็นด้วย

น.ส.สุภัทรา กล่าวว่า นอกจากนี้ ตนยังมองว่าการขยายอายุเงินบำนาญนั้นอาจไม่มีความจำเป็น เพราะตามธรรมชาติของคนแล้ว แม้จะอายุ 55 ปี แต่เชื่อว่าส่วนใหญ่ก็ยังแข็งแรงและเลือกที่จะทำงานต่อ เพราะเอาจริงๆ แล้วเงินบำนาญที่ได้รับก็ถือว่าน้อยมาก คงไม่สามารถนำมาดำรงชีวิตได้ สู้ทำงานรับเงินเดือนในการดำรงชีพยังจะดีกว่า เพราะเงินเดือนสูงกว่าเงินบำนาญที่ได้รับ จึงคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องยืดอายุการรับเงินบำนาญ เพราะคนน่าจะอยู่ในระบบต่ออยู่แล้ว ส่วนคนที่จะเกษียณก็ต้องสามารถเลือกได้ว่าจะเกษียณที่อายุ 55 ปีหรือไม่

นายณภูมิ สุวรรณภูมิ นักวิชาการสถิติ สำนักงานประกันสังคม ในฐานะนักคณิตศาสตร์ประกันภัย กล่าวว่า เรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการประชาพิจารณ์ ซึ่งสามารถเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นข้อเสนอในเวทีได้ อย่างไรก็ตาม หากมีการปรับอายุรับเงินบำนาญเป็น 60 ปี หลักการคือ ต้องมีการประกาศก่อนล่วงหน้า และที่สำคัญคือ คงไม่บังคับให้คนที่อายุใกล้ 55 ปี ต้องขยายอายุรับเงินบำนาญที่ 60 ปี เพราะจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตนได้ หลักการเบื้องต้นคือน่าจะขยายอายุรับเงินบำนาญแบบเป็นขั้นบันไดมากกว่า เช่น คนอายุ 50 ปี ขอให้เกษียณรับเงินบำนาญที่อายุ 56 ปี อายุ 48 ปี ขอให้รับเงินบำนาญที่อายุ 57 ปี หรืออายุ 46 ปี ขอให้รับเงินบำนาญที่อายุ 58 ปี เป็นต้น

“ระบบบำนาญถือเป็นการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข คือ การออมเงินในบัญชีรวม ทำให้เราได้เงินบำนาญมาดูแลในแต่ละเดือนมากกว่าเงินที่ส่งสมทบแต่ละเดือน เนื่องจากคนวัยทำงานมาช่วยส่งเงินสมทบให้ จากหลักการที่ว่าคนรุ่นใหม่จะอยู่ในสภาพเศรษฐกิจที่ดีกว่า เรียกได้ว่าเป็นวัยเด็กมาช่วยผู้สูงอายุกว่า ส่วนสาเหตุที่ต้องมีการขยายอายุเงินบำนาญ เนื่องจากประเทศไทยตั้งกองทุนประกันสังคมล่าช้า ซึ่งประเทศอื่นมีมานานมากจนสามารถจ่ายเงินบำนาญก่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ประเทศไทยเพิ่งจะเริ่มจ่ายเงินบำนาญชราภาพก็เมื่อจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ซึ่งจากการคำนวณอายุเฉลี่ยของผู้ประกันตนหลังพ้นวัยเกษียณ 55 ปี พบว่า จะมีชีวิตอยู่ได้อีกประมาณ 24 ปี เงินบำนาญที่ต้องจ่ายไปถือว่าเป็นเงินมหาศาล ส่งผลให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องจ่ายสมทบเพื่อช่วยเหลือคนวัยเกษียณต้องแบกภาระมากขึ้น จึงมีการขยายอายุรับเงินบำนาญออกไป ซึ่งทั่วโลกที่มีระบบประกันสังคมก็มีเพียง 3% เท่านั้น ที่ยังคงใช้อายุเกษียณที่ 55 ปี” นายณภูมิ กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...