xs
sm
md
lg

คณะวิทย์ ม.รังสิต จัดกิจกรรม “ปัญญาอบรมใจ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม “ปัญญาอบรมใจ” โดยได้กราบนิมนต์ พระครูสังฆรักษ์ปัญญา วรปัญญาเมธี วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร มาบรรยายธรรมและอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “คืนความสุขให้หัวใจ เรียนอย่างไรให้ใจมีสุข” และ คุณกิ๊ก - มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ บรรยายธรรมหัวข้อ “วัยธรรม วัยทีน ศีล 5 พาสุขใจ” ณ อาคารพิฆเณศ (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต
กำลังโหลดความคิดเห็น...