xs
sm
md
lg

เมื่อต้องใส่ฟันปลอม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


โดย...ทพญ.พัชรมัย อดออมพานิช งานทันตกรรม

ผู้ที่ประสบปัญหาสูญเสียฟันและมีความจำเป็นต้องใส่ฟันปลอมทดแทนฟันจริง หลายคนกังวลว่าการใส่ฟันปลอมจะดีเท่ากับฟันจริงหรือไม่ แล้วจะเลือกอย่างไรให้เหมาะสม มีข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้

ฟันปลอม คือ อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป โดยมีบทบาททั้งในแง่การเพิ่มประสิทธิภาพของการบดเคี้ยวอาหาร เมื่อมีการสูญเสียฟัน และเกิดเป็นบริเวณสันเหงือกว้างขึ้นอาจส่งผลให้ฟันซี่ข้างเคียงในขากรรไกรเดียวกันเคลื่อนล้มมาสู่บริเวณช่องว่าง หรือฟันคู่สบในขากรรไกรตรงข้ามเกิดการยื่นยาวลงมา ส่งผลให้ระบบบดเคี้ยวโดยรวมทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะสมดุลสามารถป้องกันได้ด้วยการใส่ฟันปลอม และด้านความสวยงามเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจในการเข้าสังคม

ฟันปลอมแบ่งง่ายๆ ออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดถอดได้ และ ชนิดติดแน่น

ชนิดแรก ได้แก่ ฟันปลอมชนิดถอดได้ ยังสามารถจำแนกออกเป็นฟันปลอมบางซี่และฟันปลอมทั้งปาก ฟันปลอมฐานพลาสติกและฐานโลหะ โดยคุณลักษณะทั่วไป คือ ผู้ป่วยสามารถถอดใส่ได้ด้วยตนเอง นำออกมาล้างทำความสะอาดนอกช่องปากได้ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยในการใช้งานและปรับตัว อาจเกิดความรำคาญในขณะพูดหรือบดเคี้ยวอาหารและดูไม่สวยงามในบางครั้ง เช่น กรณีเห็นตะขอเกี่ยวของฟันปลอม

ชนิดที่สอง ได้แก่ ฟันปลอมชนิดติดแน่น เช่น ครอบฟัน สะพานฟัน หรือ รากเทียม โดยคุณลักษณะทั่วไป คือ จะติดแน่นในช่องปากถอดไม่ได้ และทดแทนตรงตำแหน่งของซี่ฟัน ไม่มีส่วนของเหงือกปลอมหรือตะขอ ทำให้รู้สึกใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมชนิดถอดได้ มีความแข็งแรง สวยงาม แต่ค่าใช้จ่ายสูง

จะเห็นได้ว่าฟันปลอมแต่ละชนิดจะมีรายละเอียดข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไป รวมทั้งมีข้อบ่งใช้ในผู้ป่วยแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน ฉะนั้น เราควรตรวจและปรึกษากับทันตแพทย์เฉพาะทาง เพื่อพิจารณาก่อนเลือกว่าฟันปลอมแบบใดที่เหมาะสมกับเรา

เรื่องของการทำความสะอาดก็เป็นสิ่งสำคัญ สำหรับฟันปลอมชนิดถอดได้ควรรักษาความสะอาดด้วยการถอดฟันปลอมออกมาแปรงทุกครั้งหลังอาหาร รวมทั้งทำความสะอาดช่องปาก เหงือก ลิ้น และเพดานปากด้วยการแปรงฟัน นอกจากนั้น ในการหยิบจับฟันปลอมแต่ละครั้งควรทำด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากหากทำตก ฟันปลอมสามารถแตกหักเสียหายได้ และเมื่อไม่ได้ใช้งาน เช่น เวลากลางคืน ก่อนเข้านอนควรทำความสะอาดฟันปลอมและแช่ฟันปลอมไว้ในน้ำอุณหภูมิห้อง แต่สำหรับฟันปลอมชนิดติดแน่นควรรักษาความสะอาดร่วมกับการทำความสะอาดช่องปาก เหงือก ลิ้น และเพดานปากตามปกติ

สำหรับผู้ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ในช่วงแรกๆ อาจมีน้ำลายไหลออกมาก แนะนำให้กลืนและไม่บ้วนน้ำลายทิ้ง และร่างกายจะค่อยๆ ปรับตัวภายใน 2 - 3 วัน น้ำลายจะลดลงเองตามธรรมชาติ ซึ่งระยะแรกอาจเกิดอาการระคายเคือง เจ็บ หรือเคี้ยวอาหารไม่ถนัด กัดโดนแก้มหรือริมฝีปาก พูดไม่ถนัดได้ ผู้ใส่ฟันปลอมควรเริ่มจากการรับประทานอาหารชิ้นเล็กๆ เคี้ยวช้าๆ หลีกเลี่ยงอาหารเหนียวและแข็ง รวมถึงการเคี้ยวหมากฝรั่ง และควรฝึกพูดคำที่รู้สึกพูดไม่ชัดบ่อยๆ อาการต่างๆ เหล่านี้จะหายไปเมื่อเริ่มคุ้นชินกับการใส่ฟันปลอม

***************************

กิจกรรมดีๆ ที่ศิริราช

#สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2560 ให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญโดยทั่วกัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ โทร. 0 2419 7646 - 8

#งานสัปดาห์เภสัชกรรม ครั้งที่ 18 : ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย…ปรึกษาเภสัชกร ระหว่างวันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2560 ณโถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ศิริราช โทร. 0 2419 98740, 0 2419 8345 กด 107
กำลังโหลดความคิดเห็น...