xs
sm
md
lg

ศิริราชถวายราชสักการะในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระองค์จะอยู่กับเราตลอดไป หากยึดคำสอนมาปฏิบัติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศิริราช ร่วม กองทัพเรือ และ พสกนิกร ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี การเสด็จสวรรคต ย้ำไม่มีสิ่งใดที่พระองค์จะอยู่กับเราตลอดไปเท่าน้อมนำคำสอนของพระองค์มาปฏิบัติ

วันนี้ (13 ต.ค.) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ลานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก รพ.ศิริราช ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตบางกอกน้อย กำลังพลฐานทัพเรือกรุงเทพ และพสกนิกรชาวไทยจำนวนมาก ร่วมพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี การเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า จวบจนวันนี้เป็นวาระครบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ภาพเหตุการณ์ต่างๆ ยังคงปรากฏอยู่ในหัวใจของปวงข้าพระพุทธเจ้า นับเป็นเหตุการณ์สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวไทยกว่า 70 ล้านคน เมื่อน้ำตาของคนไทยทุกคนไหลนองและใจสลายกับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เกินกว่าจะบรรยายความโศกเศร้าในครั้งนั้นได้ พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยนั้นมากมายเหลือคณานับ ทุกวินาทีของพระองค์ทรงทำเพื่อพสกนิกร

พระองค์ทรงปกครองด้วยทศพิธราชธรรม ด้วยน้ำพระทัยที่เมตตาและสายพระเนตรที่กว้างไกลในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง พระราชดำรินับพันโครงการที่พระองค์ทรงวางรากฐานไว้ให้กับพสกนิกร หนทางเดียวที่จะทำให้รู้ได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ และเข้าใจถึงปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่ ก็คือ การเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่ไม่ว่าจะหนทางลำบาก ทุรกันดารเพียงใด พระองค์ก็จะเสด็จฯไปเยี่ยมประชาชนด้วยตัวพระองค์เอง การอุทิศเสียสละของพระองค์นั้นทรงเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างให้ประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน สามารถยึดหลักพึ่งพาตนเองได้ ดังนั้น จึงไม่มีสิ่งใดทำให้พระองค์อยู่กับเราตลอดไปได้เท่ากับการน้อมนำคำสอนของพระองค์มาปฏิบัติ

นับจากวันนั้นถึงวันนี้ ตลอดระยะเวลา 365 วันที่ผ่านมา ประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติทั่วทุกสารทิศได้แสดงความจงรักภักดี เดินทางมาถวายความอาลัยและร่วมสักการะพระบรมศพอย่างเนืองแน่น ท่ามกลางความเศร้าโศกอาดูรในหัวใจ แต่ทว่าความสว่างไสวในพลังศรัทธาของคนไทยก็ได้จุดประกายความรัก ความสามัคคี หลอมรวมเป็นสิ่งเดียวกันที่เราจะยึดมั่นในการทำความดีเพื่อพ่อ เหนือสิ่งอื่นใด การได้เห็นน้ำใจคนไทยของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่แบ่งชนชั้น ในช่วงเวลาแห่งการเศร้าโศกเสียใจเช่นนี้ เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก และนับจากนี้ไปปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณ ว่า จะน้อมนำแนวทางตามพระบรมราโชวาท ที่เคยพระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิต และตั้งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่การงาน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป

จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดจึงยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา 89 วินาที จากนั้นผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงวางต้นดาวเรืองรอบพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
กำลังโหลดความคิดเห็น...