xs
sm
md
lg

ป่วยหน้าฝนใช้สิทธิรักษาประกันสังคมได้ฟรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ประกันสังคมเตือน 6 โรคหน้าฝน ย้ำเจ็บป่วยเข้ารักษาที่ รพ. ตามบัตรรับรองสิทธิได้ฟรี พร้อมแนะวิธีดูแลสุขภาพ

วันนี้ (6 ต.ค.) นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่สภาวะหน้าฝน มีโรคอันตรายที่เกิดในฤดูฝน 6 โรค ได้แก่ 1. โรคจากไวรัส ทำให้เป็นหวัด และเป็นไข้ รวมถึงไข้หวัดใหญ่ด้วย 2. โรคคอติดเชื้อ จะทำให้มีอาการเจ็บคอเป็นหลัก จากนั้นจะมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวอาจมีน้ำมูกด้วย 3. โรคท้องเสีย อาหารเป็นพิษ เกิดจากอาหารที่รับประทานมีเชื้อโรคจากน้ำฝนปนเปื้อน ทำให้ลำไส้อับเสบติดเชื้อ และทำให้เกิดความผิดปกติในระบบย่อยอาหารตามมา 4. โรคผิวหนังอักเสบ ซึ่งเกิดจากน้ำฝนที่ขังตามพื้นถนน ทำให้เกิดแผลติดเชื้อ เชื้อรา คัน ตุ้มหนอง และฝีได้ 5. โรคฉี่หนู มีไข้สูง ปวดตามตัว โดยเฉพาะน่องและเบื่ออาหาร และ 6. โรคไข้เลือดออก มีไข้สูง ไข้ไม่ลด เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย เซื่องซึม หากอาการของโรคต่างๆ ขอให้ผู้ประกันตนควรไปพบแพทย์

“ขอให้ผู้ประกันตนระมัดระวังรักษาสุขภาพให้แข็งแรง หากเกิดเจ็บป่วยสามารถ เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ที่เลือกไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ได้ สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน หลังจากนั้น ญาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรีบแจ้งให้โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ทราบโดยด่วน เพื่อรับตัวไปรักษาต่อและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยจะนับตั้งแต่เวลาที่โรงพยาบาลได้รับแจ้งไปจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา ส่วนค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งให้โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ทราบ สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน 3 วันแรก (72 ชั่วโมง) ตามหลักเกณฑ์ และอัตราที่กำหนด ผู้ประกันตนที่สำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อนสามารถเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคมได้ โดยนำหลักฐานมายื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน คือ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01), ใบรับรองแพทย์, ใบเสร็จรับเงิน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อผู้ประกันตน - เลขที่บัญชี” นพ.สุรเดช กล่าว

นพ.สุรเดช กล่าวว่า วิธีดูแลสุขภาพ รับมือหน้าฝน ว่า ควรดื่มน้ำเปล่าที่สุกแล้วในปริมาณที่เพียงพอ ไม่ควรกินน้ำแข็งหรือดื่มน้ำเย็นจัด กินอาหารที่ให้วิตามินสูงครบถ้วน พกร่มหรือเสื้อกันฝนไว้ตลอด เมื่อเปียกฝนควรอาบน้ำสระผมทันที และควรกินยาดักไข้หากรู้สึกตัวอุ่นๆ ร้อนๆ หนาว แค่นี้ฤดูฝนก็จะเป็นฤดูกาลที่มีความสุข ถ้าผู้ประกันตนหันมาดูแลสุขภาพที่ถูกลักษณะและถูกวิธี
กำลังโหลดความคิดเห็น...