xs
sm
md
lg

“หมอปิยะสกล” ย้ำบริหารงบบัตรทอง อย่าแบ่งฝ่าย หันหน้าคุยเพื่อประโยชน์ ปชช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“หมอปิยะสกล” มอบนโยบายบริหารงบบัตรทองปี 61 ย้ำอย่าแบ่งผู้ซื้อ - ผู้ให้บริการ ทั้งหมดต้องทำเพื่อประชาชน ต้องคุยกันแก้ปัญหา พร้อมบอกวิธีแก้ไข มีอะไรใหม่ต้องคุยกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

วันนี้ (6 ต.ค.) ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ปาฐกถาพิเศษในการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 ว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและได้จัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลประชาชนให้เข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุข ซึ่งการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพฯ จะต้องยึดหลัก 2 ข้อสำคัญ คือ1. คุยเรื่องแก้ปัญหาว่าวิธีใดดีที่สุด ไม่ใช่เอาปัญหามาพูด แต่ไม่บอกวิธีแก้ไข และ 2. ต้องไม่แบ่งฝ่ายว่าตนคือผู้ซื้อบริการหรือผู้ให้บริการ เพราะเงินงบประมาณที่นำมาซื้อหรือให้บริการก็เป็นเงินของประชาชน ทั้งหมดต้องทำเพื่อประชาชน ดังนั้น ต้องมีการคุยกันก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเรื่องใด ไม่ใช่ว่าฉันอยากได้แบบนี้แล้วเธอต้องทำ ซึ่งจะเป็นการทำงานบนพื้นฐานของการบูรณาการ เข้าใจและเอื้ออาทรกันและกันมากขึ้น

“เวลาจะทำอะไรใหม่ต้องคุยกัน มีการติดตาม และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งหน่วยงานในระบบส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เงินทุกบาทเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนสูงสุดเท่าที่จะทำได้ จึงขอความร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพฯ” นพ.ปิยะสกล กล่าว

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ส่วนการดำเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2561 ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงการคุ้มครองสิทธิประชาชนในการเข้าถึงบริการสุขภาพ ขอย้ำอีกครั้งว่างบประมาณที่เป็นเงินของประชาชนทุกบาททุกสตางค์ที่ให้มาบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต้องเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีประชาชนสุขภาพดีเป็นเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้จ่ายเงิน ผู้ให้บริการต้องมีความสุข มีความเข้าใจ เหล่านี้ทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพยั่งยืน ซึ่งต้องฝากความหวังไว้กับพวกเราทุกคน สิ่งใดไม่เข้าใจต้องมาพูดคุยกัน และต้องมีการประเมินผลเป็นระยะ ปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงเวลา ไม่รอให้เกิดปัญหาใหญ่ก่อน เมื่อมีเสียงกระซิบเข้ามาต้องมาพูดคุยกัน ไม่ต้องรอให้กรีดร้องก่อน วันนี้ระบบสุขภาพของประเทศแม้ว่าไทยจะเป็นประเทศรายได้ปานกลาง แต่เราจะทำให้ประเทศรายได้มากๆ มาเรียนรู้ระบบสุขภาพจากไทย เหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจทุกภาคส่วน

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ภาพปรากฎการณ์ในวันนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมภาคส่วนต่างๆ ตั้งแต่ระดับบอร์ด สปสช. คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ผู้ให้บริการจากทุกส่วน ผู้รับบริการและภาคประชาชน ส่งเสริมด้วยระบบต่างๆ ที่เข้ามาช่วยสนับสนุน ทั้งจากกลุ่มโรงเรียนแพทย์ การจัดระบบเชื่อมโยงบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ ทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มี 3 ประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินต่อจากนี้ คือ 1. ประชาชนมีสุขภาพดี เป็นเป้าหมายตรงกันของทุกภาคส่วน 2. การบริหารงบประมาณจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ 3. การจัดการ โดยมีพันธมิตรที่มีจุดยืนร่วมกันเป็นกลไกสำคัญ เพื่อทำให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายและทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ายั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น...