xs
sm
md
lg

“ขุขันธ์” เดินหน้า “งานศพ-แซนโฎนตา” ปลอดเหล้า ช่วยประหยัดปีละ 50 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“ขุขันธ์” เดินหน้างานศพปลอดเหล้า ช่วยประหยัดงบ 20 ล้านบาท งานเซ่นไหว้ “แซนโฎนตา” ปลอดเหล้าช่วยประหยัดปีละ 30 ล้านบาท รวมกว่า 50 ล้านบาท พร้อมดึงชุมชนมีส่วนช่วยชาวบ้านเลิกเหล้า

วันนี้ (6 ต.ค.) ที่ รพ.สต.โคกเพชร นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ กล่าวว่า “ขุขันธ์” เป็นอำเภอขนาดใหญ่ประกอบด้วย 22 ตำบล สถานการณ์การดื่มเหล้าของอำเภอขุขันธ์ ไม่ต่างไปจากชุมชนในภูมิภาคอื่นๆ ที่มีเรื่องเหล้าอยู่ในวิถีชีวิต และเป็นหัวใจสำคัญของพิธีกรรม วัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ จากข้อมูลสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษปี 2555 พบว่า ขุขันธ์เป็นอำเภอที่ดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับ 1 ของจังหวัด ผลกระทบจากปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับของวัยรุ่นร้อยละ 60 ปัญหาอาชญากรรมร้อยละ 50 เกิดคนป่วยจากการดื่มเหล้า ติดเหล้าแล้วมารักษาที่โรงพยาบาล เป็นภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ทำให้เป็นโรคมะเร็งสาเหตุการตายอันดับ 1 ของอำเภอ

“จากปัญหาดังกล่าวภาคประชาสังคมและกลไกราชการ ซึ่งมองเรื่องประเด็นเหล้าในมิติสุขภาวะ ได้ดำเนินการเพื่อให้ชาวขุขันธ์สามารถลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงาน “ขุขันธ์ก้าวหน้า ชาวประชาร่วมใจ” โดยขับเคลื่อนผ่านวงคุยสภาวัฒนธรรม วงคุยขบวนเครือข่ายสุขภาวะ ที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม มี รพ.สต. ที่มีความแข็งขันเอาจริงเอาจังในการทำงาน และการรณรงค์ไปพร้อมๆกัน ผ่านกลไก อสม. ที่มีอยู่ทุกหมู่บ้าน และการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ” นายสำรวย กล่าว

ภก.เด่นชัย ดอกพอง เภสัชกรรมชุมชน รพ.ขุขันธ์ กล่าวว่า กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังชุมชนสู่การช่วยเลิกผู้ติดสุรา มีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะช่วยสนับสนุนให้ชาวขุขันธ์สามารถ ลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้สำเร็จ ซึ่งงานศพปลอดเหล้านับเป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การช่วยเลิกผู้ติดสุรา หลังจากที่มีการทำประชาคม ชาวขุขันธ์ เกิดความตื่นตัวอย่างมากลุกขึ้นมาจัดงานศพปลอดเหล้า จนเกิดมติข้อตกลงและ MOU กลายเป็นพลังชุมชนที่ถือปฏิบัติร่วมกันในปี 2553 สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าเหล้าได้ประมาณ 30,000 บาทต่องาน ซึ่งอำเภอขุขันธ์มีการเสียชีวิตประมาณ 700 รายต่อปี จึงช่วยประหยัดได้ถึง 20 ล้านบาทต่อปี

“นอกจากนี้ ยังมี “โรงเรียนศีลห้า” และ “หมู่บ้านศีลห้า” การดำเนินการซึ่งเป็นส่วนหนุนเสริมขบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของอำเภอสู่การช่วยเลิกผู้ติดสุรา โดยมีกลุ่มของเด็กเยาวชนในนาม “ชมรมจิตอาสาลูกขุขันธ์ร่วมใจ” มีนวัตกรรมสำคัญคือ “กลุ่มลูกแกะขั้นเทพ” ซึ่งหมายถึงเด็กเยาวชนรู้ไม่เท่าทันและมีพฤติกรรมเสี่ยงในการสูบบุหรี่ - ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระบวนการเน้นให้ลูกแกะค้นหาเป้าหมายสำคัญของชีวิต แล้วชวนให้ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุขอื่นๆ” ภก.เด่นชัย กล่าว

นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ กล่าวว่า งานแซนโฎนตา ประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ถือเป็นประเพณีสำคัญของชาวอำเภอขุขันธ์ ที่มีการใช้สุราเป็นหนึ่งในเครื่องเซ่นไหว้ จากความเชื่อที่ว่าสุราเป็นน้ำบริสุทธิ์ที่สามารถเชื่อมโยงกับดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วได้ หลังจากเซ่นไหว้จะมีการตั้งวงดื่มกินกันจนเมามาย ส่งผลให้เกิดปัญหาการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุตามมา จึงเกิดการขับเคลื่อนรณรงค์ให้ลด ละ เลิก การใช้สุราในขบวนแห่แซนโฎนตา โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนขบวนแห่ที่ไม่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ในระดับอำเภอ ซึ่งต่อมาได้มีการยกระดับและรณรงค์ให้ชุมชนหันมาใช้น้ำบริสุทธิ์ น้ำมะพร้าว และน้ำผลไม้ แทนการใช้สุราในพิธีกรรมเซ่นไหว้ที่จัดในครัวเรือน ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลงานแซนโฎนตาอำเภอขุขันธ์ปี 2558 พบว่า ผลที่ได้จากการดำเนินการดังกล่าว สามารถประหยัดค่าเหล้าในช่วงเทศกาล ได้ถึงปีละ 15 ล้านบาท ส่วนปี 2559 ประหยัดค่าเหล้าได้ถึง 30 ล้านบาท

นางเพ็ญทิวา สารบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.โคกเพชร กล่าวว่า การจะบอกว่าชาวบ้านติดเหล้าหรือไม่ จะไปบอกเฉยๆ ไม่ได้ เพราะชาวบ้านไม่ยอมรับ จึงต้องมีการทไแบบประเมินเบื้องต้นขึ้นว่า มีปัญหาเรื่องเหล้าหรือติดเหล้าหรือไม่ ก็ทำให้ชาวบ้านยอมรับมากขึ้น ส่วนการชวนให้เลิกเหล้านั้นต้องค่อยๆ อาศัยการพูดการชักชวนเรื่อยๆ เพราะชาวบ้านก็มองว่าเป็นเรื่องของเขา เงินของเขา ก็มีการอบรมให้ อสม.มีความอดทนและมีจิตสาธารณะเพื่อชวนให้ชาวบ้านลดละเลิก ทั้งนี้ จากการเจาะเลือดผู้ที่ดื่มเหล้าแล้วส่งตรวจค่าตับที่ รพ.อุบลราชธานี จำนวน 60 ราย เมื่อ มิ.ย. 2559 และตรวจซ้ำได้ 13 รายเมื่อ ต.ค. 2560 พบว่า มี 7 รายที่เลิกเหล้าได้ ค่าตับดีขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งตัวเลขที่สะท้อนออกมาเช่นนี้ สามารถนำไปเป็นข้อมูลเพื่อชักชวนให้ชาวบ้านเลิกเหล้าได้ เพราะเมื่อตับมีปัญหาก็จะก่อให้เกิดตับอักเสบ มะเร็งตับตามมา ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชัวิตที่สูงมากของพื้นที่

กำลังโหลดความคิดเห็น...