xs
sm
md
lg

อย.เร่งฟัน "ช็อกโกแลต" 2 ยี่ห้อไม่มีฉลาก-เลขสารบบอาหาร

เผยแพร่:


อย.เผยปริมาณ "แคดเมียม" ในช็อกโกแลตต้องไม่เกิน 0.3 มก./ช็อกโกแลต 1 กก. พร้อมเอาผิดช็อกโกแลต 2 ยี่ห้อไม่มีฉลากภาษาไทย และเลข อย.

จากกรณีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคออกมาเผยผลตรวจสอบช็อกโกแลตที่ผลิตและนำเข้า จำนวน 19 ตัวอย่าง โดยพบตะกั่วแต่ไม่เกินค่ามาตรฐาน และพบแคดเมียมสูงสุดราว 0.14 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (มก./กก.) แต่ไม่มีค่ามาตรฐานระดับประเทศและยุโรปในการชี้วัดความปลอดภัย

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ปริมาณตะกั่วที่ตรวจพบตามข่าวนั้นน้อยกว่า 0.03-0.05 ppm ซึ่งไม่เกินค่ากำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 83 พ.ศ. 2527 โดยค่าที่กำหนดคือ 1 ppm ยกเว้นช็อกโกแลตชนิดไม่หวาน พบได้ไม่เกิน 2 ppm ส่วนการสุ่มตรวจปริมาณแคดเมียมที่พบน้อยกว่า 0.03-0.14 ppm ซึ่งตามมาตรฐานสากลโคเด็กซ์ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดค่าแคดเมียมในช็อกโกแลต รวมถึงประเทศไทยด้วย แต่ในบางประเทศได้มีการกำหนดปริมาณแคดเมียมที่พบในช็อกโกแลตได้ เช่น ออสเตรเลีย กำหนดที่ 0.5 ppm อย่างไรก็ตาม ปริมาณแคดเมียมที่ตรวจพบในช็อกโกแลต ต้องไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อช็อกโกแลต 1 กิโลกรัม ทั้งนี้ ตะกั่วและแคดเมียมที่พบในช็อกโกแลตนั้น อาจมาจากการปนเปื้อนตามธรรมชาติจากแหล่งปลูกโกโก้ ซึ่งเป็นการปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อมที่มาจากน้ำและดินในการปลูกพืช ดังนั้น ปริมาณตะกั่วและแคดเมียมที่ตรวจพบในช็อกโกแลตตามที่ปรากฏเป็นข่าว ยังคงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

นพ.วันชัย กล่าวว่า ส่วนกรณีพบช็อกโกแลตที่ผลิตในประเทศมาเลเซียไม่มีฉลากภาษาไทย และไม่มีเลขสารบบอาหารนั้น อย. ได้มีมาตรการดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายและเร่งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายช็อกโกแลตทั้ง 2 รายการดังกล่าว พร้อมเรียกเก็บคืนสินค้าจากท้องตลาด ทั้งนี้ ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่แสดงฉลากภาษาไทย ก็มีความผิดเช่นเดียวกันตาม พ.ร.บ.อาหาร นอกจากนี้ จะกำชับด่านอาหารและยาให้เข้มงวดในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้า ตลอดจนแจ้งสมาคมค้าปลีก ให้มีมาตรการตรวจสอบคัดกรองสินค้าที่วางจำหน่าย จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายให้ประชาชนได้รับทราบผ่านทางสื่อต่าง ๆ ของ อย. และ Oryor Smart Application รวมทั้งเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

"ขอให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการแสดงฉลากภาษาไทยครบถ้วน ถูกต้อง มีเลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย อย. บนฉลาก และหากผู้บริโภคพบข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารใดอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย ขอให้แจ้งร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือผ่าน Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อ อย. จะเร่งตรวจสอบและเผยแพร่ข่าวให้ผู้บริโภคทราบโดยเร็วที่สุด" นพ.วันชัย กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...