xs
xsm
sm
md
lg

วธ.ใช้ IT เชื่อมข้อมูลมรดกศิลป์วัฒนธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


วธ. ปิ๊งไอเดียใช้ IT เชื่อมข้อมูลมรดกศิลป์วัฒนธรรม จัดชิ้นสำคัญให้ชม 360 องศา

วันนี้ (2 ต.ค.) ที่ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางมรดกศิลปวัฒนธรรม โดยมี นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นำชมระบบข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม

นายวีระ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยี เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้มีโอกาสเข้าถึงและเข้าใจในเรื่องมรดกวัฒนธรรมของชาติมากยิ่งขึ้น ขณะนี้ได้มีระบบที่ได้พัฒนาขึ้น 6 เรื่อง ดังนี 1. ระบบ Smart Museum เป็นระบบการให้บริการข้อมูลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือ Smart Phone หรือ Tablet โดยดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ทั้ง iOS และ Android ระบบจะทำการอ่านข้อมูล QR และ AR Code แสดงข้อมูลโบราณวัตถุชิ้นสำคัญของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในห้องจัดแสดงต่างๆ ในรูปแบบวัตถุเสมือนจริง รวมถึงข้อมูลอาคารโบราณสถานภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้แก่ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ หมู่พระวิมาน ในรูปแบบ 3D Model สนองตอบวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ให้สนใจงานด้านมรดกวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น

2. ศิลปากรออนไลน์ Silpakorn Online เป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารของกรมศิลปากรไว้อย่างครบถ้วน ทั้งข้อมูลโบราณสถาน ข้อมูลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นต้น 3. ระบบ Virtual Museum พิพิธภัณฑ์เสมือน เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลและนำเสนอข้อมูลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ เช่น ข้อมูลการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ นำเสนอผ่านเว็บไซต์ ในรูปแบบสื่อการเรียนรู้เสมือนจริงในแต่ละอาคารจัดแสดง รวมทั้งการนำเสนอโบราณวัตถุชิ้นสำคัญแบบ 360 องศา


4. ระบบรวบรวมข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 2467 เรื่อง วิดีโอ และวีดีทัศน์ กว่า 500 เรื่อง มีคลังภาพทรงคุณค่า เช่น บันทึกเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในช่วงปี 2470 - 2473 ภาพรัชกาลที่ 7 เสด็จประพาสมณฑลภูเก็ต ปัตตานี งานรัชดาภิเษก รัชกาลที่ 5 เป็นต้น ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.digitalcenter.finearts.go.th 5. ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ www.archives.nat.go.th ซึ่งสามารถสืบค้น
ภาพเก่า วิดีโอ วิดีทัศน์ แบบแผนที่ แผนผัง ได้มากกว่า 40000 รายการ `และ 6. เกมรามเกียรติ์ ชื่อเกมพระรามจองถนน The road to Langka เกมวิ่ง วิ่ง ลิงเจี๊ยกๆๆ Monkey Run มีลักษณะเป็น Puzzle Game มีลักษณะเป็น Action 3D ซึ่งทั้งสองเกมเป็นการนำเสนอเรื่องราวของมรดกศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย และจับต้องได้ สร้างความรู้ความเข้าใจในวรรณกรรมระดับชาติ ทำให้เด็กและเยาวชนสนใจในเรื่องมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติมากยิ่งขึ้น

“กรมศิลป์นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลและเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรม อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั้ง 41 แห่งทั่วประเทศ อุทยานประวัติศาสตร์ 9 แห่ง หอจดหมายเหตุ ภาพเก่า เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน สืบค้นได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ถึงแม้ว่าไม่ได้เดินทางมาดูสถานที่จริงก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เหมือนมาดุของจริง ขณะเดียวกันจะประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สถานศึกษา ครู นักเรียน เข้าค้นคว้าด้วย” นายวีระ กล่าว

ด้าน น.ส.สุภิญญา อนันตรประเสริฐ ผู้จัดทำระบบเวอร์ชัวมิวเซียม กรมศิลปากร กล่าวว่า จัดทำระบบข้อมูลต่างๆ เสมือนได้เดินเข้ามาชมในพิพิธภัณฑ์จริงๆ โดยมีข้อมูล รูปภาพ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตจะเพิ่มข้อมูลเชิงลึก อย่างประวัติความเป็นมา เรื่องราวของศิลปะวัตถุชิ้นนั้นๆ นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมนิทรรศการ ที่จัดผ่านพ้นไปแล้ว ซึ่งเราได้รวบรวมนิทรรศการ ข้อมูล รูปภาพ อย่างครบถ้วน สามารถคลิกดูย้อนหลังได้ด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...