xs
xsm
sm
md
lg

“จักกพันธุ์” ลงพื้นที่ ตรวจโครงการต่อขยายขยายสะพานอรุณอมรินทร์ แก้รถติดรอบ “ศิริราช”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น - ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลศิริราช ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

วันนี้ (20 ก.ย.) เวลา 09.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ พร้อมทางขึ้น - ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช โดยมีนายประชา พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางกอกน้อย สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ บริเวณด้านหน้ากองเรือเล็ก เขตบางกอกน้อย

โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น - ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช เป็นการขยายสะพานอรุณอมรินทร์จาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร ความยาวประมาณ 480 ม. พร้อมทั้งก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกศิริราช ขนาด 2 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.25 ม. ความยาวประมาณ 1,300 ม. ลงถนนอรุณอมรินทร์บริเวณหน้ากรมอู่ทหารเรือ ซึ่งโครงการดังกล่าวเมื่อแล้วเสร็จ จะสามารถแก้ปัญหาการจราจรถนนโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายการจราจรฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร สามารถรองรับปริมาณการเดินทางที่จะเพิ่มมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนบริเวณรอบโรงพยาบาลศิริราช สามารถเดินทางเชื่อมต่อถึงกันได้โดยสะดวก อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลศิริราช ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการโยธากำชับผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหาตลอดจนการปรับแผนงานเพื่อให้การก่อสร้างดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างบริเวณกองเรือเล็ก ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเสาเข็มเจาะเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.80 เมตร จำนวน 16 ต้น ดำเนินการได้แล้ว 13 ต้น ส่วนบริเวณคลองบางกอกน้อย จำนวน 8 ต้น ดำเนินการได้แล้ว 5 ต้น

ทางโครงการจะทำการก่อสร้างเสาเข็มเจาะโดยกั้นผิวจราจรตรงกึ่งกลางถนนอรุณอัมรินทร์ ตั้งแต่หน้ากรมอู่ทหารเรือ ถึงแยกศิริราช ครั้งละ 1 ช่วง ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 60 - 120 เมตร ใช้เวลาก่อสร้าง (รวมคืนผิวจราจร) 25 วันต่อช่วง และจะเริ่มงานในช่วงที่ 2 ต่อเนื่องไปในวิธีการเดียวกันจนแล้วเสร็จ รวมระยะเวลาทำการ 210 วัน คาดว่าจะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

ผลกระทบการจราจร ในการกั้นพื้นที่ก่อสร้างขนาดความกว้าง 5.50 เมตร ยาว 60 - 120 เมตร จะเหลือ ผิวจราจรเข้า - ออกกว้างด้านละประมาณ 5 เมตร รถเมล์ รถเก๋ง รถเล็กโดยทั่วไป สัญจรได้ตามปกติ แต่รถจะคับคั่งบริเวณคอขวดจุดก่อสร้าง จนเป็นปัญหาในช่วงเร่งด่วนเช้า - เย็น ทางผู้ก่อสร้างจะจัดทีมอาสาจราจรสนับสนุนกับ ตร.ท้องที่เพื่ออำนวยความสะดวก ทั้งนี้ ผู้ก่อสร้างได้ติดตั้งป้ายแนะนำไว้ที่ทางแยกต่างๆ ในรัศมี 10 กม. เพื่อให้ ปชช. ทราบหลีกเลี่ยงหรือวางแผนในการเดินทางกำลังโหลดความคิดเห็น...