xs
sm
md
lg

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครูการแสดงมหรสพ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูนาฏดุริยางคศิลป์ก่อนการแสดงมหรสพ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙

วันนี้ (14 ก.ย.) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่โรงละครแห่งชาติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูนาฏดุริยางคศิลป์ ก่อนการแสดงมหรสพ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และบรรดาศิลปินเฝ้าฯ รับเสด็จฯ

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาครู ทรงพระสุหร่าย ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่เครื่องดนตรีไทยและทรงวางพวงมาลัยที่หน้าตะโพน ทรงปักธูปหางที่เครื่องสังเวย จากนั้น พล.อ.ธนะศักดิ์ กราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก นายสมบัติ แก้วสุจริต อดีตผู้ตรวจราชการ วธ. ซึ่งได้รับพระราชทานครอบจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2527 และประกอบพิธีจนถึงปัจจุบัน เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครู จนจบพิธี ทรงคมหน้าเครื่องนมัสการ ก่อนเสด็จฯกลับ

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ กล่าวว่า พิธีไหว้ครูนาฏดุริยางคศิลป์ ถือเป็นพิธีสำคัญยิ่งของศิลปินที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งขจัดปัดเป่าอุปสรรคทั้งปวง แก่บรรดาศิลปินและผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี อีกทั้งเป็นการแสดงถึงความกตัญญูของศิษย์ที่มีต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้สืบทอดกันมาแต่โบราณ ในครั้งนี้ได้กำหนดรำถวายมือ หรือการรำเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครูบาอาจารย์ 2 เพลง คือ เพลงช้า - เพลงเร็ว (ฝ่ายละคร) 5 คู่ และเพลงเสมอข้ามสมุทร (ฝ่ายโขน)

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับการแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีผู้แสดง ผู้บรรเลง และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 คน จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ สถาบันมูลนิธิกัลยาณิวัฒนา วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ วงสหายพัฒนา โรงเรียนราชินี กรมดุริยางค์ทหารบก กองดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารอากาศ กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ C.U. Band แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำลังโหลดความคิดเห็น...