xs
xsm
sm
md
lg

“วธ.-ศธ.” จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ แก้ปัญหาเด็กอ่าน-เขียนไทยไม่ได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“วธ.- ศธ.” จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ แก้ปัญหาเด็กอ่าน - เขียนไทยไม่ได้ จัดพิมพ์หนังสือหายากเทิดพระเกียรติในหลวง ร.๙ กษัตริย์นักปราชญ์ จัดมอบโล่เชิดชูเกียรติปูชนียบุคคล - ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กรมศิลป์ประกาศเพชรในเพลง “แอ๊ด คาราบาว - ปาน ธนพร - กระแต อาร์สยาม - ครูชลธี ธารทอง - โน้ต เชิญยิ้ม” คว้ารางวัล เผยใช้ภาษาไทยได้ยอดเยี่ยม

วันนี้ (24 ก.ค.) ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560” นายวีระ กล่าวว่า วธ. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานต่างๆ จัดงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ประจำปี พ.ศ. 2560” วันที่ 27 ก.ค. 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรมที่ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงร่วมอภิปรายปัญหาการใช้ภาษาไทยในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 และต่อมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้วันที่ 29กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันภาษาไทยแห่งชาติ” นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานจะสร้างความรู้ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติด้านภาษาและวรรณกรรม รวมถึงส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน

ทั้งนี้ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วธ. โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) และกรมศิลปากร (ศก.) ได้คัดเลือกบุคคลและองค์กร เพื่อรับเข็มโล่เชิดชูเกียรติและมอบรางวัล เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ดังนี้ ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย 2 คน ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 15 คน ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น 8 คน และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยประเภทบุคคล 5 คน และประเภทองค์กร 5 องค์กร ส่วนศิลปินผู้ได้รับรางวัลเพชรในเพลง 23 รางวัล สำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้ รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย 2 คน ได้แก่ ศ.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต และ รศ.บุญยงค์ เกศเทศ รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น รวม 15 คน ประกอบด้วย นักวิชาการ นักเขียน ศิลปินและพิธีกร 11 คน ได้แก่ นายกันต์ กันตถาวร รศ.จิตต์นิภา ภักดีชุมพล ศรีไสย์ นายชมพร เพชรอนันต์กุล นายนิพล รัตนพันธ์ ผศ.บัวผัน สุพรรณยศ น.ส.ประวีณมัย บ่ายคล้อย นางปราศรัย รัชไชยบุญ นางมัณฑนา อยู่ยั่งยืน นางมุทิตา อิทธิผล น.ส.ละเอียด สดคมขำ น.ส.อริสรา กำธรเจริญ และชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 4 คน ได้แก่ นายชิเงกิ โคบายาชิ นายปีเตอร์ มิเชนเนอร์ นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ และ นางวีเบคเก้ ลีแซนด์ แลร์วอก

ส่วนรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น 8 คน ได้แก่ นายคฑาวุธ ทองไทย นายเฉลิมพล มาลาคำ นายธราธิป ส่งเสริม น.ส.ลำดวน สุวรรณภูคำ น.ส.ลำใย พานิชย์ นายวิเชียร เกื้อมา พระครูวิบูลกิตติรักษ์ และพระนคร ปัญญาวชิโร

รางวัลผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ประเภทบุคคล 5 คน ได้แก่ นายดิเรก อินจันทร์ นายตอฮีรน หะยีเลาะแม นางประกอบ ลาภเกษร นายประพัฒน์ แสงวณิช และนายสมคิด จูมทอง

ด้านศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดเสวนาวิชาการ “บันทึกไว้ในงานจิตรกรรม” วันที่ 29 - 30 กรกฎาคมนี้ ณ หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และจัดนิทรรศการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ อีกทั้งมีการแสดงการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

“ปีแรกที่ วธ. ขอความร่วมมือไปยังสถานทูตกว่า 9 ประเทศประจำประเทศไทย อาทิ สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ ฮังการี ไนจีเรีย มอลตา จีน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และ อินโดนีเซีย เป็นต้น โดยเชิญชวนเอกอัครราชทูต และผู้แทนสถานทูตแต่ละประเทศถ่ายคลิปวิดีโอรณรงค์การใช้ภาษาไทย เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ ๙ จัดพิมพ์หนังสือหายาก เรื่อง บุรุษเรืองนามของหลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) รวมทั้งจัดพิมพ์หนังสือวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2560 และจัดพิมพ์บันทึกการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานกระแสพระราชดำริ เรื่อง “ปัญหาการใช้คำภาษาไทย” เป็นที่ระลึกให้ผู้ร่วมงาน กิจกรรมภายในงานจะช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ หลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ต้องช่วยกันขับเคลื่อนให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และรักการอ่าน จะมีการประชุมนัดแรกวันที่ 26 ก.ค. โดยองค์กรต่างๆ รวมถึงห้องสมุดของรัฐและเอกชน นำเสนอแผนปฏิบัติการรณรงค์ให้เด็กไทยอ่านและเขียนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงส่งเสริมความเป็นเมืองแห่งการอ่าน อาจไม่เห็นผลทันที เพราะต้องใช้เวลา สำหรับแผนระยะสั้นจะกระตุ้นสังคมตระหนักรู้ความสำคัญของการอ่าน สำรวจความพร้อมห้องสมุด และสร้างบรรยากาศการอ่าน เน้นเด็กและเยาวชนเป็นหลัก” รมว.วัฒนธรรม กล่าว

ขณะที่ นายอนันต์ กล่าวว่า กรมศิลปากรจัดประกวดเพชรในเพลงเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ต่อเนื่องเป็นเวลา 14 ปี เพื่อยกย่องบุคคลในวงการเพลงที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย ได้แก่ นักประพันธ์เพลงที่มีความสามารถในการผสมผสานใช้ความรู้ทางภาษาวรรณศิลป์และคีตศิลป์จินตนาการได้อย่างเหมาะสม นักร้องที่ออกเสียงขับร้องเพลงได้อย่างถูกต้องชัดเจนตามหลักการใช้ภาษาไทย มีศิลปะการใช้เสียงกลมกลืนกับดนตรี มีจังหวะและอารมณ์ในการขับร้องที่มีการใช้ภาษาได้อย่างยอดเยี่ยม ตลอดจนบุคคลและองค์กรที่มีคุณูปการต่อวงการเพลงไทย ซึ่งในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดถูกต้องตามหลักเกณฑ์ถึง 385 เพลง และคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินเพลงที่ส่งเข้าประกวด โดยมีผู้ได้รับรางวัลการประกวดเพชรในเพลง 23 รางวัล ได้แก่ รางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษผู้มีคุณูปการต่อวงการเพลง นายวิรัช อยู่ถาวร รางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษองค์กรที่สนับสนุนการเผยแพร่เพลงไทยที่มีคุณภาพ ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ รางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษครูเพลงผู้ประพันธ์เพลงอมตะ นายสุรพล โทณะวณิก และรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประพันธ์เพลงดีเด่นในอดีต 2 รางวัล ได้แก่ เพลงเกิดมาพึ่งกัน นายไสล ไกรเลิศ และ เพลงเทพธิดาผ้าซิ่น นายสมนึก ทองมา หรือ ครูชลธี ธารทอง

รางวัลการประพันธ์เพลงดีเด่นด้านภาษาไทย ประเภทประพันธ์คำร้องเพลงไทยสากล รางวัลชนะเลิศ เพลงตราบลมหายใจสุดท้าย ผู้ประพันธ์ พระปกรณ์วินน์ ฐิตวํงโส และรางวัลชมเชย 2 รางวัล เพลงคำถามแห่งชีวิต ผู้ประพันธ์ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี และ เพลงสวรรค์ปลายด้ามขวาน ผู้ประพันธ์ จ่าสิบเอก เกียรติเมฆ มีมาก ประเภทการประพันธ์คำร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลชนะเลิศ เพลงทุ่งเหงา ผู้ประพันธ์ นายบำเรอ ผ่องอินทรกุล หรือ โน้ต เชิญยิ้ม และ รางวัลชมเชย 2 รางวัล เพลงเล่าสู่หลานฟัง ผู้ประพันธ์ นายสลา คุณวุฒิ และ เพลงดับไฟใต้ ผู้ประพันธ์ นายสมนึก ทองมา ส่วนรางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย รางวัลชนะเลิศ เพลงพ่อภูมิพล ผู้ขับร้อง นายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยสากลหญิง รางวัลชนะเลิศ เพลงตราบลมหายใจสุดท้าย ผู้ขับร้อง น.ส.ธนพร แวกประยูร หรือ ปาน ธนพร ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย รางวัลชนะเลิศ เพลงทุ่งเหงา ผู้ขับร้อง นายจักรพงศ์ หาญภิรมย์ และ ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง รางวัลชนะเลิศ เพลงรอพี่ที่บ้านนอก ผู้ขับร้อง น.ส.นิภาพร บุญยะเลี้ยง หรือ กระแต อาร์สยาม
กำลังโหลดความคิดเห็น...