xs
sm
md
lg

ดีเดย์ 1 ก.ย. วธ.ย้ายไปบ้านหลังใหม่

เผยแพร่:

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้สร้างอาคารที่ทำการกระทรวงแห่งใหม่ ถนนเทียนร่วมมิตร กรุงเทพฯ ล่าสุดการดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ จึงได้กำหนดย้ายที่ทำการของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ได้แก่ สำนักงานปลัดวธ. กรมการศาสนา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จากอาคารธนาลงกรณ์ ซึ่งเป็นที่ทำการเดิม ไปยังที่ทำการใหม่ วันที่ 1 ก.ย.นี้ โดยจากที่ได้รับรายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง ขณะนี้ อยู่ระหว่างการตกแต่งอาคารภายใน ซึ่งกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ก.ค.นี้ หลังจากนั้นผู้รับจ้างส่งมอบงาน ให้ วธ. ซึ่งจะมีคณะกรรมการตรวจรับเข้าไปตรวจสอบ โดยจะใช้เวลาในการตรวจรับไม่เกิน 7 วัน ถ้าหากมีปัญหาต้องปรับแก้ จะมีเวลาให้ผู้รับจ้างดำเนินการ 2 สัปดาห์

ปลัด วธ. กล่าวว่า ตนได้มอบหมายให้ทุกกรม เร่งทำแผนเคลื่อนย้ายหน่วยงาน ทั้งในส่วนการย้ายเอกสาร สิ่งของ และอุปกรณ์การทำงาน โดยตามแผนจะต้องเริ่มทยอยเคลื่อนย้ายหลังวันที่ 15 ส.ค. เป็นต้นไป เพราะ อาคารที่ทำการเก่า จะหมดสัญญาในวันที่ 31 ส.ค. นี้ และทุกหน่วยงานจะเริ่มเข้าทำงานที่ทำการแห่งใหม่ วันที่ 1 ก.ย. ทั้งนี้ จากการประชุมผู้บริหาร วธ. ที่ประชุมมีการหารือถึง การอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในช่วงแรกที่มีการย้ายที่ทำการกระทรวง โดยมีแผนจะจัดรถให้บริการจากสถานีที่ใกล้ศูนย์วัฒนธรรม เข้าไปยังที่ทำการกระทรวง นอกจากนี้จะทำการสำรวจเส้นทางการเดินทางของข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ เพื่อจัดรถรับส่ง อำนวยความสะดวกในระยะแรก เพื่อให้เกิดความคล่องตัว พร้อมกันนี้ได้ขอให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มีการวางแผนการเดินทางของตนเองในการมาทำงานที่กระทรวงใหม่ด้วย

“สิ่งสำคัญของการย้ายที่ทำงานใหม่ ผมได้ให้แต่ละสำนักและผู้อำนวยการกลุ่มเข้าไปสำรวจพื้นที่ว่า เพียงพอกับการทำงานหรือไม่ รวมทั้งสำรวจอุปกรณ์การทำงานทั้งหมดด้วย ในขณะที่การวางระบบไอทีภายในกระทรวงนั้น ได้มอบหมายให้นายชาย นครชัย รองปลัด วธ. เข้ามาดูแล เพื่อให้มีการจัดประกวดราคารูปแบบอิเล็กทรอนิคส์ หรือ อี-บิดดิ้ง เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่มีการผูกขาด โดยมีการเชิญผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย” ปลัด วธ.กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...