xs
xsm
sm
md
lg

สธ.เตรียมพรีเซนต์ “บิ๊กตู่” ผลงาน 3 ปี ชู “เจ็บป่วยวิกฤตรักษาฟรี-หมอครอบครัว”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สธ. เตรียมพรีเซนต์ “บิ๊กตู่” ผลงานปฏิรูป 3 ปี ชู “เจ็บป่วยวิกฤตมีสิทธิทุกที่ - หมอครอบครัว” ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มการเข้าถึง ลดแออัด รพ.ใหญ่ เผยนำนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ผนวกแผนดำเนินงาน 20 ปี หวังสร้างความเท่าเทียม เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (31 พ.ค.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. และผู้บริหาร แถลงข่าวการดำเนินงานของ สธ. ในช่วงที่ผ่านมา ว่า วันที่ 5 มิ.ย. นี้ สธ. จะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมเสนอผลงานของกระทรวงในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ว่า มีอะไรและปฏิรูปอะไรบ้างที่เข้ากับไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งที่เห็นเด่นชัด คือ นโยบายลดความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนมาก ได้แก่ โครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ หรือ ยูเซป ซึ่งดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2560 และเรื่องของไพรมารีแคร์ คลัสเตอร์ หรือการดูแลปฐมภูมิ ผ่านทีมหมอครอบครัว 3 ทีมต่อต่อ 3 หมื่นคน ดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 มุ่งเน้นทำงานเชิงรุก ลงไปดูแลในระดับพื้นที่ ชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตั้งแต่ต้นทาง ลดความแออัดใน รพ.ขนาดใหญ่ โดยพัฒนาระบบส่งต่อกรณีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ไม่สามารถดูแลได้จะมีการส่งต่อไปยัง รพ.ขนาดใหญ่ เมื่ออาการดีขึ้นก็มีระบบส่งกลับมายัง รพ.ระดับปฐมภูมิ เพื่อลดเวลาการอยู่ รพ.ขนาดใหญ่ เป็นเวลานาน

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า สำหรับเรื่องการใช้ยาในประเทศ จากนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ของคนไทย ได้กำหนดให้การจัดซื้อยาคุณภาพ ที่ผลิตโดยคนไทยได้ร้อยละ 30 ด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบพิเศษเฉพาะ เพื่อเป็นการสนับสนุนคนไทยในการวิจัยพัฒนา ซึ่งรวมทั้งเครื่องมือทางการแพทย์ เหมือนล่าสุดที่ทาง สธ.ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการใช้เครื่องสแกนฟัน 3 มิติ ฝีมือคนไทย

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. ได้นำนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ผนวกเข้ากับแผนงานระยะ 20 ปี ของ สธ. เพื่อทำให้ประเทศเกิดความยั่งยืนทางสุขภาพ ตาม 3 โมเดล คือ 1. Inclusive Growth Engine การสร้างความเท่าเทียม 2. Productive Growth Engine การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และ 3.Green Growth Engine กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น มีการสร้างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้าน (อสม.) 4.0 ให้ อสม. มีความรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถให้ความรู้ชาวบ้านได้ การทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ใกล้บ้านโดยใช้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และสร้างความมั่นคงทางสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังจะมีการสร้างมูลค่าเพิ่มทางระบบเศรษฐกิจ ซึ่งของ สธ. มี 4 งาน ได้แก่ 1. ไบโอเทค เรื่องของการใช้เทคโนโลยี ในการพัฒนายาจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งไทยมีอยู่แล้วที่สยามไบโอไซเอนซ์ 2. การพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งจะร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ต่างๆ 3. การพัฒนาให้ไทยเป็นเมดิคัลฮับและสปา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพดูแล และ 4. การพัฒนาสมุนไพรไทย โดยจะให้กรมการแพทย์แผนไทยและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นผู้ดูแล และส่งเสริมสนับสนุนเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านยาและทำการส่งขายในต่างประเทศ เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...