xs
xsm
sm
md
lg

“วีระ” เปิดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ยิ่งใหญ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


วธ. เปิดงานมหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”
พร้อมเปิดนิทรรศการ “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์”- กิจกรรมชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ

วันนี้ (5 เม.ย) ที่โรงละครแห่งชาติ (โรงใหญ่) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ โดยในช่วงเช้าเริ่มพิธีบวงสรวงและพิธีสักการะบูรพกษัตริย์ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ต่อมาเวลา 16.40 น. นายวีระ เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์” ที่โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) และเวลา 17.30 น. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ยลวังหน้ายามเย็น เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ (Night Museum)” ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครด้วย โดยมีผู้บริหาร วธ. และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม

นายวีระ กล่าวว่า วธ. จัดงาน 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ และกิจกรรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่ง วธ. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ และ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น เพื่อจัดงานดังกล่าวขึ้น ภายใต้ชื่องาน มหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบ นิรันดร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีที่ได้ทรงนำพาประเทศชาติเป็นปึกแผ่น และเจริญรุ่งเรืองมาครบรอบ 235 ปี รวมทั้งเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ร่วมรำลึก เรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 30 เม.ย. 2560

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการ “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์” เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 5 - 30 เม.ย. ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิธีสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 20 เม.ย. รวมทั้งมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์ 236 รูป ที่ลานคนเมือง และพิธีศาสนา 5 ศาสนา มหามงคล ในวันที่ 21 เม.ย.ที่โรงละครแห่งชาติ

ขณะเดียวกัน ยังได้จัดนิทรรศการจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ระหว่างวันที่ 1 - 30 เม.ย. ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ต้นไม้ปณิธานความดี และรถศูนย์ข้อมูลดนตรี ระหว่างวันที่ 5 - 30 เม.ย. ที่โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) รวมทั้งการเสวนาทางวิชาการ อาทิ ภาพเก่าเล่าขานตำนานรัตนโกสินทร์ และ 235 ปี รัตนโกสินทร์คีตการ : ดุริยางค์ราชสำนัก มรดกไทยมรดกโลก ระหว่างวันที่ 22 - 25 เม.ย. ที่โรงละครวังหน้า นอกจากนี้ ยังมี
กิจกรรม “สวดพระพุทธมนต์ 10 วัด สืบสิริ 10 รัชกาล” ระหว่างวันที่ 6 - 24 เม.ย. นี้ โดยมีรถ ขสมก. บริการฟรี สอบถาม โทร. 02 422 8812

นอกจากนี้ ยังได้จัดงานมหกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 20 - 25 เม.ย. มีการแสดงทางวัฒนธรรมที่โรงละครแห่งชาติ การแสดงวัฒนธรรมไทย 4 ภาคที่ลานคนเมือง การแสดงมหกรรมวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั่วประเทศ ที่สวนสันติชัยปราการ และจัดมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2 โดยมีงานมหกรรมศิลปะการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย - อาเซียน ที่โรงละครแห่งชาติ (โรงใหญ่) ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ และสวนสันติชัยปราการ บางลำพู ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ 20 เม.ย. ที่โรงละครแห่งชาติ (โรงใหญ่) โดยจะเชิญทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ ในอาเซียนเข้าร่วม ขณะเดียวกันได้จัดการแสดงนาฏยศาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ โดยแสดงเรื่อง “พระมหาชนก” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 20 - 21 เม.ย. รวมถึงมีการนิทรรศการและการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทยและอาเซียน ระหว่างวันที่ 20 - 30 เม.ย. ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จัดขึ้นที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินอีกด้วย

รวมทั้งมีกิจกรรม “ยลวังหน้ายามเย็น เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ (Night Museum)” ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ 20 - 25 เม.ย. โดยเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มิวเซียมสยาม นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พิพิธบางลำพู และวังจักรพงษ์ โดยนักเรียน นักศึกษาและประชาชนสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อจะได้เรียนรู้และซึมซับด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ

นอกจากนี้ มีกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 2 - 30 เม.ย. ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมทั้งของดีบ้านฉัน 76 จังหวัด และของดีรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 20 - 25 เม.ย. ที่ลานคนเมือง และสวนสันติชัยปราการกำลังโหลดความคิดเห็น...