xs
sm
md
lg

สสส.งง!! ดึงงบเกินจาก 2 พันล.ตั้ง "กองทุนสูงอายุ" ผิดจากหารือที่ 4 พันล. เล็งถาม สศค.

เผยแพร่:

สสส.เตรียมทำหนังสือถึง สศค. ถามความชัดเจน ดึงงบ สสส.ที่เกิน 2 พันล้านบาทมาตั้ง "กองทุนผู้สูงอายุ" เหตุผิดจากที่เคยหารือ ที่จะใช้งบ สสส.ที่เกินจาก 4 พันล้านบาท หวั่นกระทบการทำงาน ขัด ร่าง พ.ร.บ.สสส.ใหม่

จากกรณี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) วางแผนจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ โดยนำเงินจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกองทุนสนับสนุนการกีฬา ในส่วนที่เกินจาก 2,000 ล้านบาท มาสนับสนุน

วันนี้ (20 มี.ค.) ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และโฆษกกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส.ให้ความสำคัญต่อการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยที่ผ่านมาได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการประชารัฐเพื่อสังคม ในการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของประชากรในกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุโดยตรง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา ตนในฐานะผู้แทน สสส. ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุร่วมกับ สศค.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ พม. ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฏีกา ผู้แทนกรมบัญชีกลาง โดยหารือถึงการจะกำหนดเพดานรายได้ของ สสส. และกองทุนกีฬา มาใช้ในการจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ ซึ่งผู้แทนจาก พม. ชี้ให้เห็นภารกิจหลายด้านของกองทุนใหม่ที่ซ้ำซ้อนกับกองทุนพัฒนาผู้สูงอายุที่มีอยู่แล้ว และผู้แทนกฤษฎีกาและกรมบัญชีกลาง ได้ตั้งข้อสังเกตถึงข้อกฎหมายในการดึงงบส่วนเกินจากกองทุน สสส. มาใช้โดยตรง แทนที่จะนำเข้าคลังเพื่อผ่านกลไกงบประมาณปกติ และจัดสรรไปใช้ในประเด็นต่างๆ ตามความเร่งด่วน โดยในการหารือ สศค. ได้เสนอเพดานงบประมาณส่วนเกิน สสส ที่วงเงิน 4,000 ล้านบาท ไม่ใช่ 2,000 ล้านบาท ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

“จากข่าวที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนจากที่ได้หารือกัน ทำให้ สสส. และภาคีเครือข่าย เกิดความสับสน และสอบถามเข้ามายัง สสส.ถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจำนวนมาก เนื่องจากจะเป็นการตัดงบประมาณ สสส. ลงกว่า ร้อยละ 50 และจะมีผลกระทบรุนแรงต่อการทำงานของ สสส. และภาคีเครือข่ายอย่างแน่นอน อีกทั้งเป็นเพดานวงเงินที่ขัดกับร่างแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และ สธ. ได้ยกร่างขึ้น ที่กำหนดวงเงินเพดานงบประมาณ สสส.ไว้ 4,000 ล้านบาท/ปี และจะมีการทบทวนทุกสามปี ซึ่งกำลังจะมีจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ในเดือน มี.ค. - เม.ย.นี้ อีกทั้งขณะนี้เป็นช่วงการจัดทำแผนหลัก 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีของ สสส. ดังนั้นเพื่อความชัดเจน สสส. จะทำหนังสือสอบถามอย่างเป็นทางการไปยัง สศค. ถึงประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นต่อไป” ดร.ประกาศิต กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...