xs
xsm
sm
md
lg

อภ.เดินหน้าลดราคายา-เพิ่มการเข้าถึง สร้างความมั่นคง สืบสานพระราชปณิธาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


อภ. เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางยาและวัคซีน ตั้งเป้าทำให้ราคายาถูกลง เพิ่มการเข้าถึงยา สืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวง

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชนอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องยาขาดแคลน พระองค์เคยมีพระราชดำริชัดเจนเรื่องของการพัฒนายาและการผลิตวัคซีน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่ง อภ. จะเดินหน้าสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการทำให้ราคายาถูกลง ประชาชนเข้าถึงยาได้มากขึ้น และการพัฒนายาใหม่ ๆ ถือเป็นภารกิจหลักของ อภ. ในขณะนี้

“อย่างเรื่องการผลิตวัคซีน อภ. ได้รับพระราโชบายใส่เกล้าใส่กระหม่อม กำลังเร่งก่อสร้างโรงงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก เพื่อให้สามารถผลิตและใช้เองในประเทศได้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดกรณีการระบาด และยังผลิตยาหลายตัวส่งไปให้กระทรวงสาธารณสุข และก็ส่งไปจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เราคำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคม มากกว่าผลประโยชน์ทางด้านการเงิน มียาหลายตัวที่ อภ. ผลิตแล้วยังขาดทุนอยู่ แต่ก็ยังผลิตและยังจัดจำหน่ายอยู่ มียาหลายตัวที่ไม่มีผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย หรือเป็นยาที่ใช้น้อย ซึ่งเรียกว่าเป็นยากำพร้า มีราคาแพง ไม่มีผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย ก็ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี ดำเนินการในเรื่องนี้ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไทยให้เข้าถึงยามากขึ้น” ผอ.อภ. กล่าว

นพ.นพพร กล่าวว่า สิ่งที่ อภ. ทำติดต่อกันมานานแล้ว ได้แก่ การถวายยาให้แก่กองแพทย์หลวง เพื่อพระองค์ท่านพระราชทานต่อให้หน่วยแพทย์ไปใช้ดูแลพี่น้องประชาชน เราถวายตั้งแต่ปี 2554 เป็นประจำทุกปี ปีละ 250,000 บาท และเรายังถวายยาให้แก่มูลนิธิ พอ.สว. ในการที่จะออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ปีละ 350,000 บาท เป็นประจำทุกปี ขณะนี้ยังมีแผนที่จะเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนโครงการสถานีอนามัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจะดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร
กำลังโหลดความคิดเห็น...