xs
sm
md
lg

“วิจิตร” ลุยดัน ม.ออกนอกระบบต่อ ชง “มช.-ลาดกระบัง-นเรศวร” เข้า ครม.อังคารนี้

เผยแพร่:

รมว.ศึกษาธิการเดินทางดันมหาวิทยาลัยออกนอกระบบต่อ เผยอังคารนี้นำเข้า ครม.อีก 3 แห่งคือ “มช.-ลาดกระบัง-นเรศวร” เผยยึดความสมัครใจมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ระบุหากใครค้านไม่เห็นด้วยให้ไปคุยกันในสภามหาวิทยาลัย ขณะที่ ก.พ.อ.เห็นชอบต่ออายุราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอีก 5 ปี โดยยึดตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ทุกคนมีสิทธิ

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยของรัฐที่ออกนอกระบบไปแล้ว 6 แห่ง ยังไม่เคยขึ้นค่าเล่าเรียน อย่างไรก็ตาม ตนยังยืนยันว่า การออกนอกระบบเป็นความสมัครใจ ถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ขึ้นอยู่กับการตัดสินของสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ถ้าผู้ที่คัดค้านไม่เห็นด้วยควรจะไปพูดกับสภามหาวิทยาลัย ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยใดคนส่วนใหญ่ต้องการออกนอกระบบ และสภามหาวิทยาลัยเห็นด้วย ศธ.ก็ดำเนินการให้ ถ้าที่ใดไม่พร้อมก็ไม่ต้องออกนอกระบบ และในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 พ.ย.นี้จะพิจารณาการออกนอกระบบของ 3 มหาวิทยาลัย คือ ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยนเรศวร และร่าง พ.ร.บ.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศ.ดร.วิจิตร กล่าวด้วยว่า ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สำหรับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการครบ 60 ปี แต่ยังมีศักยภาพที่จะปฏิบัติราชการต่อไป ให้สามารถปฏิบัติราชการต่อไปได้ถึงอายุ 65 ปี แต่ที่ประชุมได้วางหลักเกณฑ์ให้ชัดขึ้นว่า เจตนารมณ์ของการต่ออายุราชการเพื่อตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้มีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีผลงานทำงานต่อเนื่องไปได้ แต่ไม่ใช่เป็นสิทธิของผู้ขอต่อเวลาราชการ ดังนั้น เมื่อจะยึดความต้องการของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก จึงต้องเปลี่ยนวิธีการ

“คือแทนที่จะให้แต่ละคนสมัคร ก็จะกลายเป็นว่ามหาวิทยาลัยต้องทำแผนความต้องการอัตรากำลังคน มีการประเมินแต่ละปีว่าความต้องการเป็นอย่างไร จากนั้นจึงทำการคัดเลือกคณาจารย์ตามเกณฑ์ และดำเนินการต่อเวลา โดยวิธีนี้จะทำให้ได้คณาจารย์ตรงตามความต้องการ และหลีกเลี่ยงเรื่องที่เคยเป็นปัญหาหรือฟ้องร้องศาลปกครองมาก่อน อย่างไรก็ตาม ได้มอบให้ ศ.เทียนฉาย กีระนันทน์ ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตจากที่ประชุม ซึ่งคาดว่าจะประกาศหลักเกณฑ์นี้ได้ภายในเดือน พ.ย.นี้” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...