xs
xsm
sm
md
lg

ตามดูเบิกจ่ายงบบริหารน้ำ พ่วงปี 65-66 กว่า 1.8 แสน ล.ในกำกับ “บิ๊กป้อม” เฉพาะงบกลาง เจียดแล้ว 1.1 หมื่น ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตามดูเบิกจ่ายงบบริหารน้ำ พ่วงสองปี 65-66 กว่า 1.8 แสนล้าน ในกำกับ “บิ๊กป้อม” เฉพาะปี 65 กว่า 2.6 พันล้าน ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 5.9 หมื่นล้าน ค้างท่อ 3.8 พันล้าน พบ 11 หน่วยงาน 387 รายการ ปรับแผนกว่า 6.6 พันล้าน ส่วนปี 66 พบ 21 หน่วยงาน 8 กระทรวง แบ่งเค้กเสร็จ 10,791 รายการ กว่า 5.4 หมื่นล้าน ด้าน “งบกลาง” เจียดแล้ว 1.1 หมื่นล้าน 4 ครั้ง 4,435 รายการ แต่ยกเลิก 82 รายการ

วันนี้ (24 พ.ย.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รับทราบ ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยเฉพาะ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของสิ้นปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2,677 โครงการ งบประมาณ 63,136.3936 ล้านบาท

“มีผลการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน 59,340.2118 ล้านบาท งบประมาณคงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 3,835.7429 ล้านบาท”

มีหน่วยรับงบประมาณปรับแผน ถึง 11 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 387 รายการ งบประมาณรวม 6,608.5124 ล้านบาท

ส่วน แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี 21 หน่วยงาน จาก 8 กระทรวง ร่วมบูรณาการฯ 10,791 รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 54,099.8176 ล้านบาท

ขณะที่ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี พ.ศ. 2565

ปัจจุบันมีโครงการที่ ครม. มีมติเห็นชอบ 4 ครั้ง จำนวนรวมทั้งสิ้น 4,463 รายการ วงเงิน 11,203.5312 ล้านบาท ได้รับจัดสรรแล้ว จำนวน 4,435 รายการ 11,051.5212 ล้านบาท

ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 633 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.17 และยกเลิก 82 รายการ

ขณะที่กรรมการส่วนใหญ่ แสดงความกังวล ประเด็น Function, Agenda (แผนบูรณาการน้ำและอื่นๆ) และ Area ทั้งในระดับจังหวัด ระดับลุ่มน้ำ และส่วนกลาง ในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณ

“จึงมีข้อเสนอให้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบงบประมาณปี พ.ศ. 2565 และ 2566 ใน 3 มิติดังกล่าวด้วย”

รวมถึงเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการใหม่ทุกรายการของแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2566 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


กำลังโหลดความคิดเห็น