xs
xsm
sm
md
lg

“วิษณุ” ชี้ เลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมต้องมีการปรับปรุง-เปลี่ยนแปลง มองระบบเลือกตั้งไทยเคยพิสดาร อนาคตอาจพิสดารขึ้นอีก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“วิษณุ” ชี้ เลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมต้องมีการปรับปรุง-เปลี่ยนแปลง มองระบบเลือกตั้งไทยเคยพิสดาร อนาคตอาจพิสดารขึ้นอีก แต่ถือเป็นพัฒนาการ เผย หาร 100/500 อีกตัวแปรของการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรม

วันนี้ (5 ส.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บรรยายหัวข้อ “การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม กับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ว่า การเลือกตั้งที่พึงปรารถนาที่สุดคือการเลือกตั้งที่ดี แต่วันนี้การเลือกตั้งที่ดีต้องสุจริตและเที่ยงธรรม ตรงไปตรงมาไม่มีกลอุบาย แอบแฝง ไม่มีวิชามาร เที่ยงตรง มีคุณธรรม ไม่ลำเอียง ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สองมาตรฐาน ซึ่งทั้งหมดรวมกันเป็นการเลือกตั้งที่ดี ทั้งนี้ การปกครองระบอบประชาธิปไตยต้องอาศัยพัฒนาการไม่ใช่เกิดขึ้นแล้วจะสมบูรณ์เลย ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตั้งแต่การปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรงสมัยกรีก ระบอบประชาธิปไตยในอังกฤษ ที่ทำให้เกิด Magna carta เกิดพัฒนาการระบบรัฐสภา จนถึงประชาธิปไตยแบบอ้อมในปัจจุบัน

ทั้งนี้ การปกครองระบอบประชาธิปไตยปัจจุบันถือว่าเป็นระบอบที่ดีที่สุด เพราะมีข้อเสียน้อยที่สุด สิ่งสำคัญคือการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ตามหลักสหประชาชาติ คือ 1. การเลือกตั้งต้องถือเป็นเสรีภาพ แต่ระยะหลังมีพัฒนาการกำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ จำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์บังคับบางอย่าง 2. ต้องเป็นการเลือกตั้งที่มีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 3. ต้องเป็นการเลือกตั้งโดยตรง หมายถึงถ้าประชาชนเลือกใครคนนั้นก็ได้เป็นผู้แทน หรือเป็น ส.ส. 4. ต้องเป็นการออกเสียงที่ลับ ไม่สามารถบอกได้ว่าใครเลือกใคร 5. ต้องเป็นการเลือกตั้งที่ให้สิทธิแก่คนทั่วไป ไม่ไปตัดสิทธิโดยไม่จำเป็น 6. ต้องมีวิธีจัดการเลือกตั้งที่ดี ต้องมีกรรมการกลางจัดการเลือกตั้ง ซึ่งประเทศไทยมี กกต. ทำหน้าที่ดังกล่าว นอกจากนั้นต้องมีการกำหนดรูปแบบเลือกตั้งที่เป็นธรรม และต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้สิทธิมากเท่าที่จะมากได้

ทั้งนี้ วิธีจัดการเลือกตั้งในโลกมีหลายวิธี และแต่ละประเทศก็แตกต่างไม่เหมือนกัน อังกฤษเลือกแบบ 1 คน 1 เขต อเมริกา เยอรมัน ก็จะพิสดารออกไป และประเทศไทยก็เคยพิสดารและกำลังจะพิสดารยิ่งขึ้นในไม่ช้า และกำลังจะย้อนกลับไปอย่างเก่าอีกหรือไม่ ก็ไม่รู้ แต่ทั้งหมดเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ เรียกว่าพัฒนาการของการเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งในประเทศไทย เคยถูกเรียกว่าการเลือกตั้งที่ทุจริตที่สุด คือ การเลือกตั้งในปี 2500 แต่ปัจจุบันกำลังพัฒนาให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าการเลือกตั้งในอนาคตอาจจะผันแปรไปเป็นอย่างไรและวันนี้ก็มาถึงสูตรหาร 100 และ หาร 500 ซึ่งก็เป็นตัวแปรของการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมเหมือนกัน

เมื่อถามว่า สูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หาร 100 หรือ หาร 500 จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่สามารถตอบได้ ขอไม่ตอบเนื่องจากขณะนี้ยังมีการถกเถียงกันอยู่ในสภา


กำลังโหลดความคิดเห็น