xs
xsm
sm
md
lg

มากันพรึ่บ! “บิ๊กวิน” เซ็นตั้ง สต.สอบตก เด็ก พปชร.เขต กทม.นั่งในบอร์ดชุดใหม่ 61 ราย ติดตามนโยบายผู้ว่าฯ 5 กลุ่มพื้นที่ สนอง NOW!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มากันพรึ่บ! “บิ๊กวิน” เซ็นตั้งผู้สอบตกสนามการเมืองพื้นที่ กทม. นั่งใน 61 คณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าฯ กทม.ประจำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตชุดใหม่ 5 กลุ่มพื้นที่ สนองนโยบาย NOW! เผยคนดังย้ายพรรคในอดีต พบเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ ส.ค.ที่ผ่านมา แถมอดีต ส.ก.-ส.ข.พรรคใหญ่ที่ย้ายสังกัดได้ดีเพียบ

วันนี้ ( 23 ต.ค.) มีรายงานจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามเมื่อวันที่ 21 ต.ค. ในคำสั่งที่ 2750/2562 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต (เฉพาะราย)

ทั้งนี้ เป็นการแก้ไขคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2115/2562 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่องยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ประกอบด้วย ให้ พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ มีเพียร พ้นจากตำแหน่งรองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการฯกลุ่มกรุงเทพใต้ ให้นายอัทรัณ มานุพีรพันธ์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการฯ กลุ่มกรุงเทพเหนือ

นอกจากนี้ยังแต่งตั้ง นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ กทม. เป็นรองประธานกรรมการในคณะกรรมการฯ กลุ่มกรุงเทพใต้ ขณะเดียวกัน ได้แก้ไขรายชื่อกรรมการในคณะกรรมการฯ กลุ่มกรุงเทพกลาง จากนายณภัทร บุญอับหลี เป็นนายนภัทร บุญอับหลี ด้วย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา พล.ต.อ.อัศวิน เพิ่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ชุดใหม่ จำนวน 61 คน เช่น ให้ พล.ต.อ.ชินทัต มีศุข ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานกรรมการกลุ่มกรุงเทพกลาง มีกรรมการประกอบด้วย นายเกรียงพล พัฒนรัฐ เลขานุการผู้ว่าฯ กทม. นายธรรมรัฐ หวั่งหลี ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. น.ส.อรพิทร์ เพชรทัต ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. นายพิชิตชัย แซ่จึง นายกมล พงศ์ภูมิวานิช นายพิชัย ฉิมขันธ์ นายนภัทร บุญฮับหลี นายวิเชียร ปัญญาภู

ให้นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานกลุ่มกรุงเทพใต้ มีกรรมการประกอบด้วย พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ มีเพียร ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. นางอัจฉาวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้ช่วยเลขาฯ ผู้ว่าฯ กทม. นายพงศพัศ ภตคุณวิสิทธิ์ นางเมธาวี ธารดำรงค์ นายอนุสรณ์ นิติเมธีวัลลภ นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ น.ส.จักรีรัตน์ แสงวารี

ให้นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานกลุ่มกรุงเทพเหนือ กรรมการประกอบด้วย นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขาผู้ว่าฯ กทม. นายจารุกิตติ์ มัชฌิมาดิลก นายปราโมทย์ เพ็ชรฤทธิ์ นายอัทรัณ มานุพีรพันธ์ นายวุฒิชัย เนียมอบปั้น นางกนกนุช กลิ่นสังข์ นายอิทธิพัทธ์ เศรษฐยุกานนท์ นายสฤษดิ์ ไพรทอง

ให้นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานกลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีกรรมการ ประกอบด้วย พล.ต.ต.ปรีชา ธิมามนตรี ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. นายชัยวุฒิ จริยวิโรจน์สกุล นาววุฒิชัย เรืองศรี นายณรงค์ รัสมี น.ส.เกศกานดา อินช่วย นายอภิชาติ จรัสโภคา

ให้ พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานกลุ่มกรุงธนเหนือ มีกรรมการประกอบด้วย นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. นายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขาฯ ผู้ว่าฯ กทม. นายศันสนะ สุริยะโยธิน น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ นายศุภกิตติ สุคันธปรีย์ นายมีชัย ภัทรเปรมเจริญ

ให้นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าฯ กทม.เป็นประธานกลุ่มกรุงธนใต้ มีกรรมการ ประกอบด้วย นายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขาฯ ผู้ว่าฯ กทม. นายณัฐวุฒิ บุญมา นายธำรง วงษ์สันต์ นายณพงศ์ นพเกตุ นายเริง ม่วงชุม นายธนณ์เทพ ชัยธนกวิน นายเจริญศักดิ์ มณีรัตนสุบรรณ

โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสภาเขต สมาชิกสภา กทม.ในยุคอดีตที่ผ่านมาของหลายพรรคดการเมือง รวมถึงเป็นผู้สมัคร ส.ส.สังกัดพคพลังประชารัฐ ในเขต กทม.ที่สอบตก โดยพบว่าหลายคนย้ายมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐแล้ว เช่น น.ส.เมธาวี ธารดำรงค์ อดีต ส.ก.เขตปทุมวัน จากพรรคประชาธิปัตย์ หรือ น.ส.อรพิทร์ เพชรทัต ผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 กทม.พรรคพลังประชารัฐ หรือนายณพงศ์ นพเกตุ อดีต ผอ.นิด้าโพล ที่ลงสมัครในเขต 29 น.ส.เกศกานดา อินช่วย ผู้สมัครเขตคลองสามวา เป็นต้น

โดยกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ประชุมติดตาม ปัญหาอุปสรรคและประเมินนโยบายผู้ว่าฯ กทม. “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที NOW!” ให้คำแนะนำข้อคิด เสนอผู้ว่าฯ กทม.เดือนละ 1 ครั้ง โดยกรรมการดังกล่าวมีการตั้งขึ้นมาตั้งแต่ผู้ว่าฯ กทม.ในอดีตกำลังโหลดความคิดเห็น...