xs
xsm
sm
md
lg

“จุรินทร์” เตรียมของขวัญคนพิการ สั่ง พม.ปลดล็อคส่งเสริมการมีงานทำ 7 แสนคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี (แฟ้มภาพ)
รองโฆษกรัฐบาล เผย รมว.พาณิชย์ เตรียมของขวัญแด่คนพิการ สั่ง พม.หาแนวทางปลดล็อกเพื่อส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ 7 แสนคน

วันนี้ (21 ต.ค.) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ โดยเน้นย้ำการขับเคลื่อนงานสำคัญด้านคนพิการเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้สังคมเปิดโอกาสจ้างงานคนพิการมากขึ้น และให้มีความโปร่งใสในกระบวนการจ้างงานคนพิการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอจากสมัชชาเครือข่ายคนพิการ ประจำปี 2562 ประกอบด้วย (1) การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เช่น การคมนาคมขนส่งสาธารณะ การใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวก (2) การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ (Big Data) (3) การพัฒนามาตรการคุ้มครองแรงงานคนพิการและส่งเสริมการทำงานและอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ (4) การยกระดับบทบาทหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและทั่วไป (5) การสร้างเจตคติที่ดีของสังคมที่มีต่อคนพิการ

ที่สำคัญ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้สั่งการให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปทำการศึกษา (1 หาแนวทางการใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนพิการมากขึ้น (2 แก้ปัญหาการหักหัวคิวเมื่อมีการจ้างงานคนพิการ และ (3 หาแนวทางส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงการกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม คาดว่าจะได้แนวทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้คนพิการที่อยู่ในวัยแรงงานประมาณ 7 แสนคน ได้มีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคง ทันเป็นของขวัญปีใหม่แก่คนพิการ


กำลังโหลดความคิดเห็น...