xs
xsm
sm
md
lg

ส.ส. 251 เสียงผ่านร่างงบปี 63 งดโหวต 234 ตั้ง 64 กมธ.แปรญัตติ 30 วัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


251 ส.ส.ผ่านร่างงบปี 63 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 234 ราย พร้อมตั้ง 64 กมธ.แปรญัตติ 30 วัน ด้านอนาคตใหม่ส่ง "ธนาธร" ร่วมเป็น กมธ. ด้วย

วันนี้ (19 ต.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณสมาชิกที่อภิปรายแสดงความเห็นก่อนลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 3.2 ล้านบาทว่า การจัดทำร่างดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่แสดงต่อสภาผู้แทนราษฎร และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างศักยภาพการแข่งขันและศักยภาพคน ให้ความสำคัญกับการบูรณาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน และมีการกระจายผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรทุกภาคส่วน มุ่งหวังให้มั่นคง ประชาชนมั่นคั่ง อย่างยั่งยืน

ส่วนข้อสังเกตที่สมาชิกอภิปรายไว้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ขอฝากให้คณะกรรมาธิการวิสามัญที่สภาแห่งนี้แต่งตั้งขึ้น นำมาประกอบการพิจารณารายละเอียดให้รอบคอบยิ่งขึ้น ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ตามที่ทุกคนมุ่งหวังไว้ทุกประการ

จากนั้นที่ประชุมได้มีการลงมติวาระ1 ด้วยคะแนนเสียง รับหลักการ 251 ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 234 ไม่ลงคะแนนเสียง 1 พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณฯจำนวน 64 คน ประกอบด้วยสัดส่วนจากคณะรัฐมนตรี 15 คน พรรคการเมือง 49 คน ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย 13 คน พรรคพลังประชารัฐ 12 คน พรรคอนาคตใหม่ 8 คน พรรคประชาธิปัตย์ 5 คน พรรรภูมิใจไทย 5 คน พรรครวมพลังประชาชาติไทย 1 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน พรรคเสรีรวมไทย 1 คน พรรคประชาชาติ 1 คน พรรคเพื่อชาติ 1 คนและพรรคเศรษฐกิจใหม่ 1 คน โดยกำหนดเวลาแปรญัตติ 30 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคอนาคตใหม่ที่ได้สัดส่วนจำนวน 8 คนนั้นได้มีการเสนอชื่อนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ร่วมเป็นกรรมมาธิการด้วย

จากนั้นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ได้อ่านพระบรมราชโองการปิดประชุมสภา โดยนายศุภชัย โพธ์สุ รองประธานสภาคนที่2 ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกพร้อมสั่งปิดประชุมเมื่อเวลา 20.59 น.

กำลังโหลดความคิดเห็น...