xs
xsm
sm
md
lg

กกต.เผยวินิจฉัยชี้ขาดสำนวนทุจริตเลือกตั้ง 24 มี.ค.แล้ว 160 สำนวน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กกต.ออกเอกสาร ชี้แจงวินิจฉัยชี้ขาดสำนวนทุจริตเลือกตั้ง 24 มี.ค.แล้ว 160 สำนวน ย้ำให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

วันนี้ (18ต.ค.) สำนักงานกกต.ได้ออกเอกสารชี้แจงเรื่องการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องคัดค้านและสำนวนการเลือกตั้งส.ส. กรณีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ว่า เรื่องคัดค้านมีจำนวนทั้งสิ้น 584 เรื่อง รับไว้ดำเนินการ จำนวน 356 เรื่อง กกต.สั่งให้รวมเรื่องที่รับไว้ดำเนินการ จำนวน 75 เรื่อง เนื่องจากเป็นเรื่องที่ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องเป็นรายเดียวกัน หรือกลุ่มเดียวกัน หรือมีความสัมพันธ์กัน หรือมีมูลกรณีเดียวกันแล้วแต่กรณี จึงคงเหลือเป็นสำนวนรับไว้ดำเนินการหลังสั่งรวมเรื่องแล้ว จำนวน 281 สำนวน

โดย วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว จำนวน 160 สำนวน อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 121 สำนวน ไม่รับไว้ดำเนินการเพราะเป็นคำร้องที่มีลักษณะไม่ให้รับไว้ดำเนินการจำนวน 226 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอสั่งคำร้อง จำนวน 2 เรื่อง

ทั้งนี้ สำนวนที่กกต.ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว สำนักงานกกต.ต้องแจ้งให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้องทราบ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป โดยผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือประชาชนสามารถตรวจดูได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกกต. www.ect.go.th

อย่างไรก็ตามในการพิจารณาคดีเลือกตั้งของศาลให้นำสำนวนการสืบสวน หรือการไต่สวนของกกต.เป็นหลักในการพิจารณา ดังนั้น กกต.จึงต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหา ได้มีโอกาสมาให้ถ้อยคำ หรือแสดงพยานหลักฐานในการแก้ข้อกล่าวหา และรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานจนสิ้นกระแสความเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย


กำลังโหลดความคิดเห็น...