xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” มอบ “ทนายนกเขา” ดูคดีโฮปเวลล์ ก่อนเบรกฟ้องศาล ปค.หลังมีขอเจรจา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“ทนายนกเขา” เผย รมว.คมนาคม สั่ง ร.ฟ.ท.ให้อำนาจตน เตรียมยื่นคำร้องศาลปกครองขอระงับจ่ายเงินโฮปเวลล์ ชี้พบข้อมูลใหม่มีพิรุธ เข้าข่ายทุจริต แต่เปลี่ยนใจหลังโฮปเวลล์ขอเจรจาใหม่

วันนี้ (18 ต.ค.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) มอบอำนาจให้นายนิติธร ล้ำเหลือ ทนายความ ยื่นฟ้องนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อศาลปกครองกลาง กรณีรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ขัดต่อกฎหมาย ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 281 ว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และขัดต่อระเบียบสำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งทำให้บริษัท โฮปเวลล์ฯ ขาดคุณสมบัติที่เข้าทำสัญญาสัมปทาน โครงการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคน 3 ตอน (กรุงเทพ-บางซื่อ ยมราช-มักกะสัน มักกะสัน-แม่น้ำ) ตั้งแต่แรก สร้างความเสียหายให้แก่ ร.ฟ.ท.ในฐานะที่ ร.ฟ.ท.เป็นผู้ทำสัญญาและการบังคับตามสัญญา ตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลการ และคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ให้ ร.ฟ.ท.และกระทรวงคมนาคมต้องชดใช้ชำระเงินให้แก่บริษัท โฮปเวลล์ จำนวนทั้งสิ้น 11,888.75 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี ภายใน 180 วัน นับจากคดีสิ้นสุด

นายนิติธรกล่าวว่า ได้มอบหมายจากนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ให้ช่วยเข้ามาดูคดีหลังจากพบหลักฐานใหม่ว่าการจดทะเบียนบริษัท โฮปเวลล์ฯ ไม่เป็นไปตามกฎหมายจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ประกอบกับมติ ครม.เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2532 เห็นชอบให้บริษัท โฮปเวลล์ โฮลดิ้ง (ฮ่องกง) จำกัด เป็นคู่ทำสัญญาสัมปทานดังกล่าว แต่ในขั้นตอนการสัญญากลับเป็นบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) ดังนั้น วันนี้ตนจึงมายื่นคำร้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลฯ ไต่สวนฉุกเฉินเพื่อพิจารณาระงับการบังคับตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเป็นการชั่วคราว จนกว่าคดีที่ ร.ฟ.ท.ฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด สิ้นสุด หากศาลรับฟ้องคดีนี้ถือว่าโครงการโฮปเวลล์นี้เข้าข่ายทุจริต ต้องมีการสอนสวนหาผู้รับผิดชอบต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมานายนิติธรและทีมงานฝ่ายกฎหมายได้เปลี่ยนใจไม่ยื่นคำร้องต่อศาล โดยกล่าวก่อนเดินทางกลับว่า เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากคณะทำงานของ รมว.คมนาคม ว่าทางบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) ติดต่อมาขอเจรจากับกระทรวงคมนาคม และ ร.ฟ.ท.เพื่อหาทางออกร่วมกันใหม่ โดยทางบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จะไม่ยื่นคัดค้าน หากกระทรวงคมนาคม และ ร.ฟ.ท.ยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลฯ ขยายเวลาการบังคับตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดจนกว่าการเจรจาจะได้ข้อยุติ ดังนั้น วันนี้จึงต้องยุติการยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อรอฟังผลการเจรจาระหว่างบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) กับกระทรวงคมนาคม และ ร.ฟ.ท.ก่อนกำลังโหลดความคิดเห็น...