xs
xsm
sm
md
lg

รบ. แถลง เลื่อนขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เป็น 12 ธ.ค. นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เป็น 12 ธ.ค.วันนี้ (17 ต.ค.) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค จากเดิมวันที่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 15.30 น. เป็นวันที่ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 15.30 น.


รองนายกฯ กล่าวว่า หลังซ้อมย่อยมา 10 ครั้ง และซ้อมใหญ่เสมือนจริง 1 ครั้งในวันนี้ (17 ต.ค.) ที่ประชุมเห็นว่า หากเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครในวัน-เวลาตามกำหนดการเดิม จะมีอุปสรรคในเรื่องของสภาพน้ำ รวมทั้งดิน ฟ้า อากาศ เมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อความพร้อม ความสวยงาม และไม่กระทบกระเทือนต่อกระบวนเรือ ไม่กระทบกระเทือนต่อการเสด็จพระราชดำเนิน และไม่กระทบกระเทือนต่อประชาชน จึงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลฯ ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยที่จะให้เลื่อนกำหนดเวลาของการมีขบวนเลียบพระนครโดยพยุหยาตราทางชลมารคออกไปจากเดิม ซึ่งบัดนี้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยออกมาแล้ว ทั้งนี้ริ้วขบวนจะยังเป็นอย่างเดิม ใช้ขบวนเรือ 52 ลำเสด็จพระราชดำเนินดังเดิม


นายวิษณุกล่าวด้วยว่า ในวันที่ 21 ต.ค. นี้จะมีการประชุมใหญ่ ก่อนเปิดแถลงข่าว โดยมีผู้แทนจากสำนักพระราชวังและรัฐบาล และจะตอบคำถามทั้งหมด


"ขอย้ำว่ายังมีอยู่ และยังยิ่งใหญ่อย่างเดิม สวยงามอย่างเดิม แต่เพื่อความเหมาะสมของกระแสดินและน้ำ ขอเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 12 ธ.ค." รองนายกฯ กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...