xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ กำชับทุกหน่วยงานหนุนสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ไทย-มาเลย์-อินโดฯ เร่งโยงด่านศุลกากร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายกฯ กำชับทุกหน่วยงานหนุนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) เร่งดำเนินการเชื่อมโยงด่านศุลกากร พร้อมร่วมมือด้านเกษตร ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ฮาลาล

วันนี้ (16 ต.ค.) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thai Growth Triangle : IMT-GT) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กันยายนที่ผ่านมา ณ จ.กระบี่

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามผลการประชุมดังกล่าวต่อไป และกลับมารายงานความก้าวหน้าเป็นระยะๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ IMT-GT ปี2579 ที่ให้ความสำคัญต่อการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยผลการประชุมที่สำคัญมีอยู่หลายประเด็นด้วยกัน กล่าวคือ มีความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงทางกายภาพ โครงการที่แล้วเสร็จมี 9 โครงการ อาทิ การปรับปรุงด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา และด่านศุลกากรวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล อยู่ระหว่างดำเนินการมี 23 โครงการ อาทิ ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ท่าอากาศยานเบตงของไทย และมีการเร่งรัดจากฝ่ายไทย 1) การสร้างเส้นทางใหม่เชื่อมโยงด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่และด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม 2) การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งใหม่ เชื่อมระหว่าง อ.ตากใบ-เมืองเปิงกาลันกุโบร์ และสะพานแห่งที่ 2 เชื่อมระหว่าง อ.สุไหงโก-ลก-เมืองรันเตาปันยัง เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาในระเบียงเศรษฐกิจที่ 6 เชื่อมโยงพื้นที่ ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส-เประ-กลันตัน-สุมาตราใต้

นอกจากการขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงทางกายภาพแล้ว ทั้งสามประเทศยังจะมีความร่วมมือต่อกันใน 3 ด้านหลัก คือ 1) การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การผลักดันความร่วมมือเรื่องเมืองยางพารา การพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการปาล์มน้ำมัน 2) การท่องเที่ยว ที่จะมีการพัฒนากลยุทธ์การตลาดร่วมกัน อาทิ เส้นทางท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก ระหว่างสะตูล-ลังกาวี เส้นทางวัฒนธรรมเพอรานากัน (วัฒนธรรมแบบผสมผสานจีน-มลายู ในมะละกา หมู่เกาะชวา และภูเก็ต) เส้นทางเดินเรือเจิ้งเหอ และ 3) ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ซึ่งได้ตกลงร่วมกันในการยอมรับมาตรฐานฮาลาลของแต่ละประเทศ การพัฒนาร่วมกันด้านต่างๆในอุตสาหกรรมฮาลาล

ความร่วมมือของอนุภูมิภาค IMT-GT นี้ ยังได้ครอบคลุมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจะมีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการรักษาสุขอนามัยทางมหาสมุทร และการพัฒนาภาคมหาสมุทรที่ยั่งยืน (Healthy Ocean and Sustainable Blue Economies) ซึ่งสามารถดำเนินการโดยเริ่มจากการพัฒนาเมืองสีเขียวเพื่อลดขยะจากพลาสติก น้ำเสีย และของเสียลงสู่มหาสมุทร และมีกิจกรรมบริเวณท่าเรื่อและการท่องเที่ยวทางทะเลและการทำการประมงทะเลที่สะอาด


กำลังโหลดความคิดเห็น...