xs
xsm
sm
md
lg

กมธ.กิจการสภาฯ ถกปมเงินเดือน ส.ส.-ส.ว. ชี้เป็นไปตาม รธน.60

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว กรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร (ภาพจากแฟ้ม)
กมธ.กิจการสภาฯ ยันไม่ได้ร้องขอขึ้นเงินเดือน อ้างทำตามรัฐธรรมนูญปี 60 จ่อหารือกระทรวงการคลังหลังมีความเห็นแย้ง

วันนี้ (9 ต.ค.) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว กรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการการประชุมกรณีร่าง พ.ร.ฎ.ว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาฯ ส.ส.และ ส.ว. ว่าเรื่องนี้ทางสำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งไปให้ ครม.พิจารณา โดยผลการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 7 ต.ค.ก็มีมติรับหลักการ โดยในหลักการมีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ฎ.ว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งฯ ที่ออกเมื่อปี 2555 โดยแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องวันที่ได้รับประโยชน์ตอบแทน ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2560 ตามมาตรา 100, 105, 116 และ 269 หมายความว่า ในรัฐธรรมนูญ 2560 ระบุว่า การได้รับเงินประจำตำแหน่งของประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาฯ ส.ส.และ ส.ว. ที่เขียนตามมาตรา 183 ให้ตราเป็น พ.ร.ฎ. โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารเป็นฝ่ายออกกฎหมาย เพราะ พ.ร.ฎ.เดิมระบุตามอำนาจรัฐธรรมนูญ 2550 ที่ระบุว่าจะได้รับเงิน ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อนวันเข้ารับทำหน้าที่ การตีความตามรัฐธรรมนูญ 2550 การเข้ารับทำหน้าที่ หมายความว่าให้ถือเอาวันปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาฯ อย่างเช่น ส.ส.ปีนี้ ปฏิญาณตนเมื่อวันที่ 25 พ.ค.ก็คือวันที่เข้ารับหน้าที่ แต่รัฐธรรมนูญ 2560 ตัดคำว่า “ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อนวันเข้ารับทำหน้าที่” และเจตนารมณ์ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) คือ ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาฯ ส.ส.และ ส.ว.ควรจะได้รับสิทธิประโยชน์ตั้งแต่วันเข้าสู่ตำแหน่ง คือ วันเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562 เมื่อ ครม.เห็นชอบก็จะนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย รอโปรดเกล้าฯ และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเพื่อประกาศ พ.ร.ฎ.

“เรายืนยันว่าสมาชิกไม่ได้เป็นผู้เสนอให้มีการขึ้นเงินเดือน หรือเงินประจำตำแหน่ง เพียงแต่ทำให้เป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ ที่ประชุมมีความเห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ก.พ. สำนักงบประมาณ สำนักงานพระราชกฤษฎีกา มีความเห็นสอดคล้องกับ ครม. และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงสรุปว่าจะได้รับเงินประจำตำแหน่งตั้งแต่วันเลือกตั้ง มีหน่วยงานเดียวที่มีความเห็นแย้ง คือ กระทรวงการคลัง ว่าควรจะให้เหมือนข้าราชการกลุ่มอื่น โดยยกเอากฎหมายของข้าราชการประจำ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มาเทียบเคียงว่าจะได้รับเงินเมื่อวันที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ หรือวันที่ได้รับแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ก็ต้องติดตามว่าความเห็นแย้งนี้จะถูกนำไปพิจารณาหรือแก้ไขในร่าง พ.ร.ฎ.หรือไม่อย่างไร แต่ก่อนจะถึงวันนั้น กมธ.จะปรึกษาหารือกับกระทรวงการคลังอีกรอบ”


กำลังโหลดความคิดเห็น...