xs
xsm
sm
md
lg

“เรืองไกร”กัดไม่ปล่อย ร้องศาลปกครองถอนมติ ครม.นำคำขอตั้งงบฯ รัฐบาลเก่ามาใช้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ เ
“เรืองไกร” ยื่นร้องศาลปกครองให้เพิกถอนมติ ครม.ที่ให้นำคำขอตั้งงบประมาณของรัฐบาลเก่ามาปรับปรุงแทนการจัดทำงบประมาณใหม่ ชี้ลักไก่ ผิดขั้นตอน

วันนี้( 7 ต.ค.) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ เข้ายื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลางขอให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2562 ที่เห็นชอบให้นำคำขอตั้งงบประมาณของรัฐบาลชุดก่อนมาปรับปรุงแทนการจัดทำงบประมาณขึ้นใหม่ รวมทั้งไต่สวนฉุกเฉินเพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา

นายเรืองไกร กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ 2561 มาตรา 23 กำหนดให้การจัดทำงบประมาณต้องคำนึงถึงประมาณการรายรับ ฐานะทางการคลังของประเทศ ความจำเป็นในการพัฒนาประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยไม่มีคำว่าทบทวน ปรับปรุง เพิ่มเติม จึงน่าจะแปลความได้ว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครม.ชุดปัจจุบันจะต้องจัดทำงบประมาณขึ้นใหม่หลังการแถลงนโยบายเสร็จสิ้นแล้ว อีกทั้ง นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เคยลงนามในหนังสือของสำนักงบประมาณ ลงวันที่ 29 เม.ย.2562 ที่เสนอต่อนายกรัฐมนตรี ระบุว่า เมื่อ ครม.ชุดใหม่แถลงนโยบายต่อสภาและเข้าปฏิบัติหน้าที่แล้ว สำนักงบประมาณจะเสนอปฏิทินจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อให้รัฐบาลดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ต่อไป ดังนั้น การที่ ครม.ชุดนี้ มีมติเมื่อวันที่ 30 ก.ค.2562 เห็นชอบให้มีการนำคำขอตั้งงบประมาณของรัฐบาลชุดก่อนมาปรับปรุงแทนการจัดทำงบประมาณขึ้นใหม่ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด จึงขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนมติ ครม.ดังกล่าว

“ขั้นตอนต่างๆ ที่รัฐบาลทำ เรียกได้ว่าเหมือนลักไก่ เอาร่างคำของบประมาณเดิมมาตัดแปะเปลี่ยนปกใหม่ อย่างร่างของกระทรวงอุดมศึกษา ผมก็หาจากอินเทอร์เน็ตใช้กูเกิลอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอก อาจจะชำนาญกว่าจึงหาเจอเร็ว และพบว่า มีการทำแบบนี้เกือบทุกกระทรวงทบวงกรม ผมไม่ได้มุ่งร้าย เพราะถ้ามีความคิดอย่างนั้น คงจะต้องรอให้ถึงต้นปี 2563 แล้วมาร้อง ถึงตอนนั้นถ้าผิด ประชาชนก็จะเดือดร้อนจริงๆ กับการที่งบประมาณปี 2563 ไม่ผ่าน แต่นี่เรามาชี้ให้เห็นความผิดพลาดเสียก่อน เพื่อให้รัฐบาลกลับไปแก้ไขให้ถูกต้องตามขั้นตอน” นายเรืองไกร กล่าวและว่า กรณีนี้ ตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ 2561 มาตรา 54 ไม่ได้กำหนดความผิดทางอาญาไว้ ระบุเพียงว่า การอนุมัติงบประมาณที่ผิดพลาด จะต้องมีผู้รับผิดชอบ หากเงินงบประมาณนี้มีการนำไปใช้แล้ว ก็ต้องมีคนนำเงินดังกล่าวมาใช้คืน ส่วนความผิดทางอาญาเชื่อว่า สามารถไปดำเนินการได้ตามกฎหมายอื่น


กำลังโหลดความคิดเห็น...