xs
xsm
sm
md
lg

อธิบดี สถ.คนใหม่ จี้ 29 จังหวัด 1.1 พัน อปท. ทำโครงการรับเงินช่วยน้ำท่วม 5.5 พันล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อธิบดี สถ.คนใหม่ จี้ 29 จังหวัด 1.1 พัน อปท. ทำโครงการรับเงินช่วยน้ำท่วม 5.5 พันล้าน สั่งเร่งสำรวจพื้นที่ จัดหาบุคคลากรช่วยเหลือ สำรวจความเสียหายบ้านเรือน สิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ก่อนเร่งฟื้นฟูให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

วันนี้ (7 ต.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) คนใหม่ มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 29 จังหวัด และองค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 1,110 แห่ง เร่งดำเนินการสำรวจเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม สาธาณูปโภค และจัดทำโครงการเพื่อใช้จ่ายงบประมาณี 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 5.55 พันล้านบาท ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุทกภัย จากพายุโซนร้อนโพดุลและพายุดีเปรสชั่นคาจิกิ

หนังสือดังกล่าว เร่งให้จังหวัดและ อปท.ดำเนินการสำรวจความเสียหายของบ้านเรือน สิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และเร่งฟื้นฟูให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

“หาก อปท.ใดมีเจ้าหน้าที่ เช่น ช่างโยธา ไม่เพียงพออาจขอความช่วยเหลือไปยัง อปท.ที่ไม่ประสบอุทกภัยมาช่วยปฏิบัติราชการได้ตามระเบียบ และให้เร่งจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามงบประมาณที่ สถ.จัดสรรไปแล้วตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา”

สำหรับงบประมาณล่าสุด ที่เบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป โดย กสถ.ได้โอนเงินงบกลางดังกล่าวแล้วให้ อปท.ใน 29 จังหวัด พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จ.กาฬสินธุ์ วงเงิน 715,000,000 บาท จำนวน 143 อปท. จ.ขอนแก่น วงเงิน 75,000,000 จำนวน 15 อปท. จ.นครพนม วงเงิน 135,000,000 บาท จำนวน 27 อปท.

จ.มหาสารคาม วงเงิน 470,000,000 บาท จำนวน 94 อปท. จ.มุกดาหาร 175,000,000 บาท จำนวน 35 อปท. จ.ยโสธร วงเงิน 310,000,000 บาท จำนวน 62 อปท. จ.ร้อยเอ็ด วงเงิน 750,000,000 บาท 150 อปท. จ.เลย จำนวน 5,000,000 บาท จำนวน 1 อปท.

จ.ศรีสะเกษ วงเงิน 145,000,000 บาท จำนวน 29 อปท. จ.สกลนคร วงเงิน 135,000,000 บาท จำนวน 27 อปท. จ.สุรินทร์ 290,000,000 บาท จำนวน 58 อปท. จ.อำนาจเจริญ วงเงิน 215,000,000 บาท จำนวน 43 อปท. จ.อุดรธานี วงเงิน 70,000,000 บาท จำนวน 14 อปท. หรือ จ.อุบลราชธานี ที่ได้รับจัดสรรมากที่สุด วงเงิน 940,000,000 บาท จำนวน 188 อปท.กำลังโหลดความคิดเห็น...