xs
xsm
sm
md
lg

มท.ได้เอกชนชนะประมูลที่ปรึกษา EIA พ่วงตรวจชั้นดิน สร้างศูนย์ราชการฯ 20 ชั้น แห่งใหม่ มูลค่า 6 พันล้าน ย่านคลองสานแล้ว!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มหาดไทยเปิดชื่อบริษัทเอกชน จ้าง 5 ล้านเป็นที่ปรึกษาทำรายงาน EIA ก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงฯ 20 ชั้น แห่งใหม่ มูลค่า 6 พันล้าน พร้อมจ้าง 4 แสน บริษัทตรวจสอบสภาพชั้นดิน 7 หลุม ย่านคลองสาน ใกล้ห้างยักษ์ฝั่งธนฯ แล้ว

วันนี้ (2 ต.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า มีความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ วงเงินงบประมาณ จำนวน 6,651.3890 ล้านบาท บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน กท.1989 (บางส่วน) โฉนดเลขที่ 869, 870 และ 3400 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 18-0-17 ไร่ (บริเวณย่านเจริญนคร ใกล้กับศูนย์การค้าไอคอนสยาม เดิมเป็นพื้นที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ปัจจุบันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว)

หลังจากคณะรัฐมนตรี (6 ส.ค.) อนุมัติในหลักการให้กระทรวงมหาดไทยยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ตามนัยมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย จำนวน 6,651.3890 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รายงานงานออกแบบว่าจะเป็นอาคารสำนักงานสูงประมาณ 20 ชั้น 4 อาคาร ถอยร่นจากแม่น้ำ 45 เมตร มีที่จอดรถ และมีการสร้างท่าเรือ

โดยวงเงินที่เพิ่มขึ้นนี้ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ประสานกรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณการค่าใช้จ่าย ภายในวงเงิน 6,651.3890 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (งบฯ 2563-2565) เสนอเป็นคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 1,408.7760 ล้านบาท ส่วนที่เหลือผู้พันปีงบฯ พ.ศ. 2564-2566 จำนวน 5,242.61130 ล้านบาท.

ล่าสุด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการประกาศให้บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด เป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 4,900,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าอื่นๆ เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment : EIA) ภายในวงเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท ราคากลางเป็นเงิน 4,963,000 บาท โดยวิธีคัดเลือก

ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กรณีการจ้างที่ปรึกษา ที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อนให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 126

นอกจากนั้นยังประกาศให้บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอลซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ที่เสนอราคาเป็นเงิน 416,230 บาท โครงการจ้างตรวจสอบสภาพชั้นดินในการก่อสร้างศูนย์ราชการ กระทรวงมหาดไทย แห่งใหม่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย งานจ้างสำรวจสภาพชั้นดิน พื้นที่ก่อสร้างบริเวณเขตคลองสาน จำนวน 7 หลุม โดยกำหนดส่งมอบงานในวันที่ 7 พ.ย. 2562

โครงการนี้เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานเดิมจากที่ราชพัสดุในเขตพื้นที่ จ.นนทบุรี รวมถึงเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณเดิมจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ในวงเงิน 3,735.550 ล้านบาท

รายละเอียดของโครงการมีพื้นที่ก่อสร้างโดยรวมประมาณ 226,000 ตร.ม. ประกอบด้วย (1. พื้นที่จอดรถเป็นชั้นใต้ดิน ลึก 3 ชั้น พื้นที่รวม 54,000 ตร.ม. จอดรถได้ 1,400 คัน (2. อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานรัฐมนตรี เป็นอาคารสูงประมาณ 15 ชั้น พื้นที่ 23,000 ตร.ม. (3. กรมการปกครอง เป็นอาคารสูง 21 ชั้น พื้นที่ 29,000 ตร.ม. (4. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นอาคารสูง 17 ชั้น พื้นที่ 22,000 ตร.ม. (5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นอาคารสูง 17 ชั้น พื้นที่ 22,500 ตร.ม.

(6. กรมการพัฒนาชุมชน เป็นอาคารสูง 15 ชั้น พื้นที่ 19,700 ตร.ม. (7. กรมที่ดิน เป็นอาคารสูง 21 ชั้น พื้นที่ 32,700 ตร.ม. (8. พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร เช่น ห้องประชุม และโรงอาหาร พื้นที่ 6,800 ตร.ม. (9. พื้นที่ส่วนกลางภายนอกอาคาร เช่น ลานริมน้ำ พื้นที่ 11,200 ตร.ม. (10. งานผังบริเวณ เช่น ถนน ทางเท้า ภูมิทัศน์ทางเข้าโครงการ บริเวณโดยรอบโครงการและบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา และ (11. อาคารที่พักสำหรับข้าราชการ จะเป็นอาคารสูง 7 ชั้น พื้นที่ 3,150 ตร.ม. จำนวน 57 หน่วย โดยจะมีสร้างท่าเรือเพื่อรองรับการเดินทาง และมีสวนชั้นหลังคาด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...