xs
xsm
sm
md
lg

ส.ส.เหล็กไหล เบรกเปลี่ยนชื่อพรรคเป็น “ไทยรักไทย” หวั่นผิด กม.ห้ามใช้ชื่อเคยถูกยุบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล (ซ้าย)
“คฑาเทพ” เบรกยื่นคำร้องของเปลี่ยนชื่อพรรคเป็น “ไทยรักไทย” หวั่นผิด พ.ร.ป.พรรคการเมืองที่ระบุห้ามใช้ชื่อพรรคที่เคยถูกยุบ ส่งทีมหารือ กกต.ก่อนเพื่อความแน่ใจ

วันนี้ (1 ต.ค.) นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังไทยรักไทย เปิดเผยทางโทรศัพท์ว่า ได้ยกเลิกการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชื่อพรรคจากพลังไทยรักไทย เป็นไทยรักไทย ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว หลังจากได้การแจ้งว่าจะเดินทางมายื่นเรื่องดังกล่าวต่อ กกต. โดยนายคฑาเทพกล่าวว่า สาเหตุที่ยังไม่มายื่นในวันนี้เนื่องจากกังวลว่าจะเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ที่กำหนดห้ามไม่ให้พรรคการเมืองใช้ชื่อพรรคการเมืองที่เคยถูกยุบพรรค แต่จะส่งทีมกฎหมายเข้าหารือกับเจ้าหน้าที่ กกต.ถึงความเป็นไปได้ในเรื่องนี้ ทั้งนี้ เห็นว่าพรรคพลังไทยรักไทยเป็นพรรคเก่า ไม่ได้เพิ่งจดทะเบียนใหม่จึงน่าที่จะสามารถทำได้ แต่เพื่อความชัดเจนและไม่ให้มีผลกระทบต่อพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค จึงต้องรอคำตอบจาก กกต.ก่อน หาก กกต.เห็นว่าทำได้ ก็จะยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชื่อต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในกรณีดังกล่าวอาจเข้าข่ายขัดต่อ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 110 กำหนดไว้ว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 32 ที่กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งไม่ใช่พรรคการเมืองใช้ชื่อ ชื่อย่อ ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง หรือถ้อยคำในประการที่น่าจะทำให้ประชาชนเข้าใจว่า เป็นพรรคการเมืองหรือใช้ชื่อที่มีอักษรไทยประกอบว่า “พรรคการเมือง” หรืออักษรต่างประเทศซึ่งแปลหรืออ่านว่า “พรรคการเมือง” หรือมาตรา 94 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดแล้ว ให้นายทะเบียนประกาศคำสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา และห้ามไม่ให้บุคคลใช้ชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองซ้ำ หรือพ้องกับชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองที่ถูกยุบนั้น โดยมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับพรรคไทยรักไทยถูกคำสั่งศาลวินิจฉัยยุบพรรค เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550


กำลังโหลดความคิดเห็น...