xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กป้อม” ยันงบกองทัพเพิ่มตามสัดส่วนคงเดิมตลอด 5 ปี ไม่ได้มากเป็นพิเศษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี (แฟ้มภาพ)
“ประวิตร” แจงงบฯ กองทัพเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน และเป็นไปตามแผนพัฒนากองทัพ ขณะที่ยุทโธปกรณ์ของเดิมก็เก่าแล้ว มั่นใจแจงงบต่อสภาฯ ได้

วันนี้ (27 ก.ย.) เวลา 09.45 น. ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์งบประมาณของกระทรวงกลาโหม และกองทัพว่า ยืนยันว่างบประมาณของกองทัพไม่ได้เพิ่มมากขึ้น แต่ทุกอย่างเพิ่มไปตามสัดส่วนของงบประมาณ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาก็ไม่มีการเพิ่มเลย และที่ผ่านมากองทัพก็ขาดแคลนงบประมาณมาโดยตลอด ทั้งนี้ เรามีแผนงานที่พัฒนากองทัพ โดยเฉพาะเรื่องยุทโธปกรณ์ที่ของเดิมก็เก่ามากแล้ว ถึงเวลาที่จะต้องปรับเปลี่ยน ยืนยันว่าสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นกองทัพไม่ได้มากจนเกินไป เพราะเรามีการจัดตั้งหน่วยใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วย

เมื่อถามว่า มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าควรนำงบประมาณไปจัดซื้อเครื่องบินให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทนเครื่องที่ตกไปนั้น พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า แต่ละหน่วยงานมีงบประมาณของตนเองอยู่แล้ว เพราะทุกหน่วยงานมีการพัฒนา และงบประมาณมีจำนวนน้อย เพราะจะต้องจัดสรรกันไป เชื่อมั่นว่าจะสามารถชี้แจงในวันพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อสภาฯ ได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...