xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ หารือเลขาธิการสหประชาชาติ กำหนดกลับถึงไทยค่ำนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายกฯ เข้าหารือ เลขาธิการสหประชาชาติ ยันไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อแก้ไขประเด็นท้าทายสำคัญต่างๆ ของโลก กำหนดเดินทางกลับถึงไทย 21.55 น.

วันนี้ (27 กันยายน 2562) เวลา 08.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ อาคารสำนักเลขาธิการ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้พบหารือกับ นายอันโตนิอู กุแตเรซ (Mr. António Guterres) เลขาธิการสหประชาชาติ สรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้

นายกรัฐมนตรีชื่นชมบทบาทของเลขาธิการสหประชาชาติที่พยายามผลักดันการปฏิรูปองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาการทำงานของสหประชาชาติให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนา การบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนการเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคง ประเทศไทยพร้อมสนับสนุนการดำเนินนโยบายเพื่อการปฏิรูปดังกล่าว เพื่อช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการพัฒนาสหประชาชาติ ทั้งนี้ ไทยพร้อมมีบทบาทที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องในประเด็นท้าทายที่ไทยให้ความสำคัญ เช่น การพัฒนาที่ยั่งยืน การสาธารณสุข และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพร้อมแสดงบทบาทในการเป็นสมาชิก Ecosoc ในปีหน้า

เลขาธิการสหประชาชาติขอบคุณบทบาทที่ชัดเจนของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก ทั้งนี้ ชื่นชมไทยในฐานะประธานอาเซียนที่ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความยั่งยืนเช่นเดียวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

การนี้ นายกรัฐมนตรียืนยันแนวทางของไทยในการส่งเสริมให้อาเซียน เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และพร้อมขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2573 (ค.ศ. 2030) ซึ่งไทยมีแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแก้ปัญหาในโลกไม่มีประเทศใดทำได้ลำพัง ต้องมีความร่วมมือกัน ไม่ใช่เพียงแต่ทวิภาคี แต่ต้องดำเนินการแบบไตรภาคีและพหุภาคีด้วย

อนึ่ง ในเวลา 12.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ. เคนเนดี นครนิวยอร์ก เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย และจะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 21.55 น.


กำลังโหลดความคิดเห็น...