xs
xsm
sm
md
lg

กกต.ประชุมจัดสรรเวลาออกอากาศให้พรรคการเมืองแถลงผลงาน 16-20 ธ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ (24 ก.ย.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างสำนักงาน กกต.กับพรรคการเมือง หารือการจัดสรรเวลาการออกอากาศให้พรรคการเมืองที่มีสมาชิกพรรคได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ซึ่งเป็นการดำเนินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี 2560 มาตรา 86 กำหนดว่า ให้ กกต.จัดสรรเวลาออกอากาศให้พรรคการเมืองที่มี ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎร โดยคำนึงถึงจำนวน ส.ส.ของแต่ละพรรคการเมือง เพื่อแถลงผลงานของพรรคการเมืองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กกต.กำหนด ทั้งนี้ ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จัดสรรเวลา ประกอบด้วย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย, สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

โดยวาระในการหารือวันนี้ เป็นการกำหนดรูปแบบ เนื้อหา ระยะเวลา ห้วงเวลา ลำดับในการออกอากาศ และอุปกรณ์ ซึ่ง กกต.จะออกร่างประกาศเรื่องการจัดสรรเวลา เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป สำหรับห้วงเวลาในการออกอากาศจำนวน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 เวลาออกอากาศตั้งแต่ 08.00-22.00 น.

ทั้งนี้ พรรคที่มี ส.ส.เกิน 100 คนขึ้นไปจะได้รับการจัดสรรเวลาไม่เกิน 15 นาที ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชารัฐ ขณะที่พรรคที่มี ส.ส.ตั้งแต่ 51-100 คนจะได้รับเวลาจัดสรรไม่เกินเวลา 10 นาที ประกอบด้วย พรรคอนาคตใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิไทยใจไทย

ส่วนพรรคการเมืองที่มี ส.ส.ไม่เกิน 50 คน จะได้รับการจัดสรรเวลา ออกอากาศไม่เกิน 7.30 นาที ประกอบด้วย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรค ชาติพัฒนา พรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคพลังท้องถิ่นไทย พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคเพื่อชาติ และพรรคพลังปวงชนไทย

รวมถึงกลุ่มพรรคเล็ก คือ พรรคพลังไทยรักไทย พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน พรรคประชาธรรมไทย พรรคพลเมืองไทย พรรคประชาภิวัฒน์ พรรคพลังชาติไทย พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคพลังธรรมใหม่ และพรรคประชานิยม


กำลังโหลดความคิดเห็น...