xs
xsm
sm
md
lg

“ภูเขาไฟไร้ขยะ@เขาพระอังคาร” กิจกรรมหนุนการท่องเที่ยวตามแนวทางเศรษฐกิจแห่งการให้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อพท.จัดกิจกรรม “ภูเขาไฟไร้ขยะ@เขาพระอังคาร” เดินป่า เก็บขยะ พร้อมรับความรู้มากมาย จุดประกายชุมชนใส่ใจสิ่งแวดล้อม หนุนการท่องเที่ยวตามแนวทางเศรษฐกิจแห่งการให้

นายพลากร บุปผาธนากร รักษาการผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 2 (อารยธรรมอีสานใต้) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า ได้ร่วมกับชุมชนบ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม “ภูเขาไฟไร้ขยะ @ เขาพระอังคาร” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวทางเศรษฐกิจแห่งการให้ (Gift Economy) มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 140 คน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้เดินป่าและเก็บขยะในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยระหว่างทางชาวบ้านในชุมชนจะเล่าเรื่องราวซึ่งเป็นข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ข้อมูลทางนิเวศวิทยาและธรณีวิทยา เมื่อเก็บขยะได้แล้วก็มาร่วมกันทำกิจกรรมคัดแยกขยะ มีวิทยากรจากสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้สอน ภาคบ่ายในวันเดียวกันได้จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

“กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดีจากการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด และนางปริญญาพร เคนน้ำเที่ยง สมาชิกสภาจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงภาครัฐจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน”

นอกจากนี้ บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ซึ่งมาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนผ่านโรงเรียนบ้านเจริญสุข เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนและชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมมอบกล่องใส่อาหารรักษ์โลกจาก EGCO ให้แก่ผู้เข้าร่วมและนักเรียนโรงเรียนบ้านเจริญสุข ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อช่วยลดการใช้พลาสติกและกล่องโฟม

อพท. คาดหวังว่ากิจกรรม “ภูเขาไฟไร้ขยะ @ เขาพระอังคาร” จะเป็นจุดเริ่มที่ดีให้กับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ให้หันมาใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพราะหนึ่งเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC ที่ อพท. ใช้ประเมินแหล่งท่องเที่ยว 1 ใน 4 ข้อคือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
กำลังโหลดความคิดเห็น...