xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมัติงบกลาง จ่ายฉุกเฉิน 261 ล้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โฆษกรัฐบาล แถลง ครม.อนุมัติงบกลาง ปี 62 จ่ายฉุกเฉิน 261 ล้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ย้ำคำนึงถึงประสิทธิภาพแก้ไขป้องกันอุทกภัยยั่งยืน

วันนี้ (10 ก.ย.) เวลา 13.30 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติงบกลาง ปี 2562 รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ ภายในกรอบวงเงิน 261,533,200 บาท เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ของกรมชลประทาน และกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รวมจำนวน 78 โครงการ

นางนฤมล กล่าวต่อว่า การดำเนินการดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพในการแก้ไขป้องกันอุทกภัยอย่างยั่งยืน ความคุ้มค่าในการดำเนินงานและประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน และสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนก.ย.2562 และเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินโครงการต่อสทนช.ทั้งนี้หน่วยงานที่เสนอแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ กรมชลประทาน และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมวงเงินทั้งสิ้น 261.5332 ล้านบาท ส่วนกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ไม่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ แต่เสนอให้มีแผนงานโครงการเป่าล้างบ่อบาดาลที่เสียหายจากอุทกภัย


กำลังโหลดความคิดเห็น...