xs
xsm
sm
md
lg

"บิ๊กป้อม" มอบสวนป่าประชารัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ตัวแทนโครงการ ขอนแก่น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“ประวิตร” ตรวจติดตามโครงการสวนป่าประชารัฐ พร้อมมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน ขอให้ประชาชนเขื่อมั่นการแก้ไขปัญหา และการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ขอให้ผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้เงินเพื่อการดำรงชีพอย่างเหมาะสม

วันนี้ (7 ก.ย.) เวลา 15.00 น. ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรับฟังรายงานการดำเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัดขอนแก่น ตรวจติดตามโครงการสวนป่าประชารัฐ พร้อมมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน มอบเอกสารสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน สปก. 4-01 มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมอบถุงยังชีพให้ผู้แทนมารดาเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากพายุฯ พร้อมกล่าวมอบนโยบายให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขอให้ทุ่มเทกำลังใจและกำลังกายเพื่อช่วยเหลือประชาชน สำหรับชาวบ้านที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขอให้นำเงินที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีพอย่างเหมาะสม พร้อมกับฝากให้ทุกคนข่วยกันดูแลรักษาป่าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความสมดุลทางธรรมชาติ และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อชุมชน รวมถึงใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และศูนย์การเรียนรู้

ในตอนท้ายรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ที่มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อประชาชน และประเทศชาติ ที่สำคัญทุกภาคส่วนต้องมีความรัก ความสามัคคี ปรองดองกัน ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน และเพื่อให้เกิดความกินดีอยู่ดีของประชาชน

กำลังโหลดความคิดเห็น...