xs
xsm
sm
md
lg

ทิ้งทวนอัดงบฯให้ "ศปมผ." 326 ล้าน ก่อนยุบ!ตามคำสั่งคสช. เบ็ดเสร็จ 3.7 พันล้าน ปิดภารกิจแก้ประมงผิดกม.ทั้งระบบ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทิ้งทวนอัดงบฯให้ "ศปมผ." 326 ล้าน ก่อนยุบ! ตามคำสั่ง หน.คสช. หลังแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย "อียู" ปลดใบเหลืองสำเร็จ เตรียมจัดทำแผน/ขั้นตอน โอนภารกิจและพัสดุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยตลอด 5 ปี ได้รับจัดสรรงบกลางในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามภารกิจ แก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายทั้งระบบ จนจบภารกิจ รวมทั้งสิ้น 3.7 พันล้านบาท

วันนี้ (3 ก.ย.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) หน่วยงานที่ รัฐบาล คสช.จัดตั้งขึ้น โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในขณะนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU ซึ่งหลังจากที่สหภาพยุโรป (อียู) ได้มีการประกาศปลดใบเหลืองให้แก่ประเทศไทย แต่รัฐบาลชุดปัจจุบันยังมีนโยบายให้ตั้ง ศปมผ.ต่อไป เพื่อดำเนินการบูรณาการการแก้ไขปัญหาทางการประมงผิดกฎหมายไปอีกระยะหนึ่ง

ล่าสุด ศปมผ.ได้รับอนุมัติจาก ครม.ให้สำนักงบประมาณ จัดสรรค่าใช้จ่ายล่าสุด ตามมติครม. 27 ส.ค.2562 จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จากงบรายจ่ายปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ภายในกรอบวงเงิน 326,650,000 บาท ซึ่งเป็นภารกิจเพื่อรับรองยุทธศาสตร์ IUU และแรงงานในภาคการประมง ระยะที่ 3 รวมถึงการสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการประมงทะเล

"ศปมผ. กำลังพิจารณาเพื่อดำเนินการถ่ายโอน ให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องเพื่อรับไปดำเนินการภายหลังยุบเลิกตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2562 ที่ให้ดำเนินการจัดทำแผนและขั้นตอนการโอนภารกิจและพัสดุไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป"

ทั้งนี้ งบกลางดังกล่าว จำแนกเป็นการจัดสรรให้ ศปมผ. จำนวน 251,024,700 บาท กรมประมง 6.8 ล้านบาท กรมเจ้าท่า 36.7 ล้านบาทเศษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 13.8 ล้านบาทเศษ หน่วยงานในกำกับของสำนักงานตำนวจแห่งชาติ ประกอบด้วย สำนักงานกฎหมายและคดี 3.1 ล้านบาทเศษ กองบังคับการตำรวจน้ำ 6.4 ล้านบาทเศษ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 8.6 ลานบาทเศษ และสำนักงานอัยการสูงสุด 1 แสนบาทเศษ

ตลอด 5 ปี ศปมผ. ได้รับจัดสรรงบกลาง ตามภารกิจระหว่าง ระหว่าง 1 พ.ย. 2558 ถึง 30 เม.ย. 2559 ภายในกรอบวงเงิน 529,738,500 บาท ภารกิจระหว่าง 1 พ.ค.2559 ถึง 30 ก.ย. 2558 ภายในกรอบวงเงิน 470,164,400 บาท ภารกิจระหว่าง 1 ต.ค.2559 ถึง 31 มี.ค.2560 ภายในกรอบวงเงิน 625,756,300 บาท ภารกิจระหว่าง 1 เม.ย.2560 ถึง 30 ก.ย. 2560 ภายในกรอบวงเงิน 521,252,000 บาท ภารกิจระหว่าง 1 ต.ค.2560 ถึง 31 มี.ค. 2561 ภายในกรอบวงเงิน 364,255,200 บาท ภารกิจระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2561 วงเงินรวม 439,747,855 บาท ภารกิจระหว่าง 1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 ภายในกรอบวงเงิน 520,455,636 บาท และล่าสุด ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2562 ภายในกรอบวงเงิน 326,650,000 บาท

โดย ศปมผ. ได้รับจัดสรรงบกลางในปีงบประมาณที่ผ่านมา ระหว่าง 2558-2562 ตามภารกิจ แก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายทั้งระบบ รวมทั้งสิ้น 3,798,019,891 บาท

ซึ่งรัฐบาล ชุดที่แล้ว จัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 52/2558.


กำลังโหลดความคิดเห็น...