xs
xsm
sm
md
lg

“เรืองไกร” เล่นใหญ่ ร้องศาล รธน.นายกฯ ถวายสัตย์-แถลงนโยบายไม่ครบ เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ ยื่นหนังสือถึงศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยนายกฯ เรื่องการถวายสัตย์ฯ ไม่ครบถ้วน ตาม รธน.มาตรา 161 พร้อมแถลงนโยบาย ไม่เป็นไปตาม ม.162 เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง จึงขอให้ศาลเพิกถอนการกระทำที่ไม่ถูกต้องและสั่งให้นายกฯ ดำเนินการแก้ไข

วันนี้ (30 ส.ค.) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ ยื่นหนังสือถึงศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้วินิจฉัยว่าการที่นายกรัฐมนตรี ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามมาตรา 161 ของรัฐธรรมนูญ และการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ไม่ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ ไม่เป็นไปตามมาตรา 162 เข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่

นายเรืองไกรกล่าวว่า การที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีเห็นว่าการถวายสัตย์ของนายกฯ ไม่ครบถ้วน เข้าข่ายเป็นการกระทำขัดต่อรัฐธรรมนูญ เป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนนั้นถือได้ว่าเป็นการรับรองแล้วว่าการถวายสัตย์ของนายกฯ กระทำไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแล้ว ขณะเดียวกัน การที่นายกฯ ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยแถลงเพียงว่าจะดำเนินโครงการนั้นนี้ ไม่ได้มีการระบุถึงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำไปใช้จ่ายในการดำเนินนโยบายเหล่านั้นว่าจะมาจากที่ใดจึงเห็นว่าไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 162 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้ครม.ซึ่งจะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโบายต่อรัฐสภา โดยต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงต้องแจ้งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้ในการดำเนินการ เมื่อนายกไม่ดำเนินการดังกล่าวในทั้ง 2 ประเด็น ย่อมทำให้การบริหารราชการแผ่นดินยังไม่อาจกระทำได้ จึงเข้าข่ายเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ประกอบมาตรา 3 วรรคสอง จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเพิกถอนการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และสั่งให้นายกฯ ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องกำลังโหลดความคิดเห็น...