xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ถก ปธ.รัฐสภาโมร็อกโก พัฒนาความร่วมมือศก. โชว์สปีคอิงลิชพูดทำจากใจ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"ประยุทธ์" เปิดทำเนียบรับ ประธานรัฐสภาโมร็อกโก ยินดีความสัมพันธ์ทุกระดับ เล็งใช้ศักยภาพสองชาติพัฒนาความร่วมมือศก. ขอบคุณเข้าใจสถานการณ์การเมืองไทย พร้อมโชว์ตอบภาษาอังกฤษพูดและทำทุกอย่างจากใจ

วันนี้ (28ส.ค.) เวลา 16.30 น. ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายฮาบิบ เอล มัลกี้ (Mr. Habib El Malki) ประธานรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 สรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้

นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ไทยกับโมร็อกโกมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมากว่า 34 ปี และเป็นไปอย่างราบรื่นทั้งในระดับราชวงศ์ รัฐบาล และประชาชน ส่งผลให้ความร่วมมือระหว่างไทยกับโมร็อกโกครอบคลุมในหลากหลายมิติทั้งทางด้านการเมือง การค้า สังคมและวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามมูลค่าการค้าของทั้งสองประเทศในปัจจุบันยังมีปริมาณน้อย ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นว่ายังมีโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจอยู่มาก โดยใช้ความได้เปรียบของที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ซึ่งโมร็อกโกมีศักยภาพที่จะเป็นประตูการค้าไปสู่ทวีปแอฟริกาและยุโรปให้ไทย ในขณะที่ไทยมีศักยภาพเป็นประตูการค้าไปสู่อาเซียนและอนุภูมิภาคให้โมร็อกโก

ประธานรัฐสภาโมร็อกโกแสดงความชื่นชมไทยที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคและมีกิจกรรมด้านการค้าและการลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งโมร็อกโกประสงค์กระชับความสัมพันธ์ไทย-โมร็อกโกให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นและริเริ่มความร่วมมือทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีอย่างเป็นรูปธรรม โดยหวังว่าไทยในฐานะประธานอาเซียนจะเป็นสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโมร็อกโกกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ด้วย นอกจากนี้โมร็อกโกยังเห็นว่าทั้งสองประเทศต่างมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเกษตรกรรม จึงควรผลักดันความร่วมมือในด้านดังกล่าว
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต่อเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ โดยเปิดกว้างและยอมรับต่อความหลากหลายและความแตกต่าง โดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมโมร็อกโกในการเป็นประเทศมุสลิมสายกลาง พร้อมทั้งขอบคุณโมร็อกโกที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยมุสลิมไปศึกษาต่อที่โมร็อกโกเป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดการฝึกอบรมให้อิหม่ามจากประเทศไทยด้วย

ในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณโมร็อกโกที่เข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองของไทยมาโดยตลอด และหวังว่าโมร็อกโกจะสนับสนุนไทยในกรอบ OIC โดยย้ำว่ารัฐบาลไทยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสและความอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ ประธานรัฐสภาโมร็อกโก บอกขอถามคำถามสุดท้ายขอถามว่าทำไมเวลาพูดท่านนายกฯจึงชอบเอามือจับหัวใจ นายกตอบว่า Because I say and do everything from my heart.

กำลังโหลดความคิดเห็น...